In mei en juni toert de NVLF, samen met de hogescholen, door het land om leden uit de regio te ontmoeten, om kennis op te doen en informatie uit te wisselen over actuele landelijke en regio-specifieke onderwerpen. De Zomertoer levert daarnaast ook een uitgelezen kans aan een positieve bijdrage aan de onderlinge samenwerking van de leden, door kennis te delen en de uitgebreide netwerkmogelijkheden.

Door de coronapandemie zal het programma dit jaar worden aangepast. In plaats van fysieke bijeenkomsten organiseren wij tussen 25 mei en 24 juni 2021 negen onlinebijeenkomsten, respectievelijk voor de regio: Gelderland, Flevoland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Limburg, Overijssel/Drenthe, Zuid-Holland/Zeeland, Friesland/Groningen/Drenthe en Utrecht.

Accreditatie: is aangevraagd voor 3 punten.

Programma

Het programma van de bijeenkomsten ziet er in grote lijnen als volgt uit, maar zal per bijeenkomst worden toegespitst op de regio.

18.30 uur           Bijdrage NVLF

– Introductie Zomertoer
– Status project Organisatiegraad
(ondersteuning samenwerking paramedische zorgverleners in de regio)
– Bestuur over de ambities 2027
– Ledenraadsleden aan het woord

19.30 uur           Bijdrage Hogeschool

– Deze is per regio verschillend, zie onderstaand overzicht voor meer informatie.

20.30 uur         Bijdrage werkveld

– Inbreng regio (korte interviews over wat speelt in de regio)

20.45 uur          Vragen stellen n.a.v. interview

21.00 uur          Break-outrooms: wat speelt er in de regio?

21.30 uur          Einde programma, afsluiting

Let op: De inhoud van het programma kan nog wijzigen. Houd onze nieuwsbief en deze pagina in de gaten voor de laatste updates.

Thema: Samenwerking in de regio

Dit jaar staat de Zomertoer in het teken van ‘samenwerking in de regio’. Regionale samenwerking is een belangrijk onderwerp in de zorg. De uitdagingen waar de logopedische zorg voor staat zijn groot. Samenwerken in alle sectoren is niet langer vrijblijvend maar een noodzaak.

Het werk van de logopedist gaat komende jaren veranderen.

Hoe bereiden we ons daarop voor?

Wat zijn de ontwikkelingen? Wat zijn de verwachtingen?

Hoe gaan we het straks doen?

Onvermijdelijke ontwikkeling

Binnen het onderwijs, de gezondheidszorg en in de eerstelijns zorgverlening draait komende jaren alles om het thema samenwerking. Het is niet vrijblijvend, maar noodzakelijk. Belangrijk is, dat logopedie de plek krijgt die het verdient. Dat vraagt om inzet en betrokkenheid. De wereld verandert en de logopedist verandert mee. Het is geen keuze, het is onvermijdelijk.

Daarover gaan we met elkaar als beroepsgroep in gesprek. Hoe zien we dat voor ons? Waar zetten we op in? En hoe kunnen we de komende ontwikkelingen inpassen in het dagelijks werk?

Meer regionale samenwerking

Meer regionale samenwerking tussen paramedische hulpverleners is onderdeel van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’, het beleid voor de komende jaren.

Waarom is het belangrijk?

  • Professionals die elkaar kennen en weten wat de ander doet, kunnen tijdig en gericht verwijzen. Dat zorgt voor betere en doelmatiger zorg.
  • Paramedici zijn erbij gebaat dat zij kunnen meepraten over de zorg in een regio.
  • Gezamenlijk kunnen paramedici een serieuze gesprekspartner zijn voor anderen zoals gemeenten, huisartsen en ziekenhuizen.
  • Een sterk georganiseerde paramedische beroepsgroep kan afspraken maken met zorgverzekeraars, patiëntvertegenwoordigers en andere zorgaanbieders.
  • Door samenwerking leer je van elkaar.
  • Samenwerking stimuleert innovaties.

Wat beoogt ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’?

  • Aanwezigheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voldoende paramedische zorgverleners per discipline, binnen een wijk, stad of regio.
  • Snellere contacten tussen zorgverleners en eenheid van taal.
  • Met als doel: meer zelfstandigheid en grotere tevredenheid van patiënten.

Samen met je beroepsvereniging

De NVLF gaat samen met de leden deze transitie vormgeven. De zomertoer inventariseert hoe we de doelen het beste kunnen bereiken. Daarom is het belangrijk om erbij zijn, en je hoeft er dit jaar niet eens het huis voor uit.

Aanmelden

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 150. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers 1 week voor aanvang niet worden behaald dan behoudt de NVLF zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. De deelnemers die zich hebben aangemeld voor deze bijeenkomst zullen, indien mogelijk, worden doorverwezen naar een volgende bijeenkomst.

Deelname aan de Zomertoerbijeenkomsten is gratis. Inschrijvingen geschied in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Indien men zich heeft aangemeld, wordt afmelden tot uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst op prijs gesteld.

Let op: om je aan te melden moet je inloggen bij MijnNVLF. Dat doe je met je e-mailadres en het wachtwoord dat je gebruikt (of ook op de oude website gebruikte) om in te loggen bij Mijn NVLF.

Data Zomertoer 2021 & Aanmelden

Datum

Provincie

Hogeschool

Aanmeldinformatie

dinsdag 25-mei

Gelderland

Hogeschool Arnhem/Nijmegen

Programma & Aanmelden

donderdag 27-mei

Drenthe/ Overijssel

Hogeschool Windesheim

Programma & Aanmelden

dinsdag 1-jun

Noord-Brabant

Fontys Hogeschool Eindhoven

Programma & Aanmelden

woensdag 2-jun

Noord-Holland

Pro-education

Programma & Aanmelden

dinsdag 8-jun

Limburg

Hogeschool Zuyd

Programma & Aanmelden

donderdag 10-jun

Flevoland

Windesheim Flevoland

Programma & Aanmelden

donderdag 17-jun

Zuid-Holland/Zeeland

Hogeschool Rotterdam

Programma & Aanmelden

dinsdag 22-jun

Friesland/Groningen/Drenthe

Hogeschool Groningen

Programma & Aanmelden

donderdag 24-jun

Utrecht

Hogeschool Utrecht

Programma & Aanmelden