Log in
Marjolein Coppens is logopedist, docent Nederlands en NT2 en logopediewetenschapper. In 2013 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een onderzoek naar mogelijkheden voor verbeteren van spraak, taal en gehoor bij mensen met verstandelijke beperkingen. Naast jarenlange werkervaring als logopedist in verschillende soorten speciaal onderwijs en verpleeghuizen, heeft Marjolein ook veel ervaring als hbo, post-hbo en universitair docent. Zij heeft er veel plezier in om logopedie overal positief onder de aandacht te brengen en om kennisgebieden als ethiek, onderwijskunde en psychologie te verbinden met logopedie. Momenteel heeft zij een eigen bedrijf in kennistransfer: zij ontwikkelt onderwijs en opleidingen, schrijft -teksten en geeft lessen en cursussen door het hele land.
Marjolein Coppens

Ontevreden over je werk als logopedist? Twijfel je aan het nut van je dagelijkse inzet? Opstappen is niet altijd nodig en veranderen van functie ook niet, al zijn daar op dit moment toch veel redenen voor aan te wijzen. Vanuit de klinische psychologie gezien, zit de oplossing in het meer betekenis geven aan je werk zoals dat nu is.

Werk is een van de manieren waarop mensen aan hun aangeboren psychologische behoeften tegemoet kunnen komen. We hebben van nature behoefte aan autonomie in ons werk, aan competentie en bekwaamheid, maar vooral aan verbondenheid met anderen en zinvol werk. Wie werk heeft dat aan deze -behoeften voldoet, is vanzelf al gemotiveerder, tevredener, energieker, evenwichtiger en productiever, zo blijkt uit vele onderzoeken. Bovendien kun je alleen gepassioneerd en bevlogen worden en dit ook langere tijd blijven als je werk zelf een bron van geluk wordt.

Omgekeerd leidt werk vaker tot uitputting als we geen idee hebben waarvoor we het eigenlijk nog doen.