Wetenschapsraad

De Wetenschapsraad is op initiatief van Ellen Gerrits, hoogleraar op de NVLF-leerstoel, opgericht. De Wetenschapsraad maakt onderdeel uit van de verenigingsstructuur van de NVLF. De raad is zelfstandig en onafhankelijk.

De Wetenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het NVLF-bestuur, onder meer over het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek voor de logopedie. De raad heeft tot doel wetenschap en praktijk aan elkaar te binden, kennis tussen de diverse onderzoeksgroepen te delen, logopedie-onderzoekers te vertegenwoordigen, en een jaarlijkse kennisagenda op te stellen en onderzoek te initiëren.

Samenstelling
De Wetenschapsraad komt zo’n vier keer per jaar bij elkaar en bestaat voornamelijk uit logopedisten die gepromoveerd zijn als logopediewetenschapper. Alle logopedische stoornissen zijn in de raad vertegenwoordigd. De raad bestaat uit de volgende personen:

prof. dr. Ellen Gerrits, voorzitter Wetenschapsraad
Manon van der List, namens het Verenigingsbestuur
drs. Yvonne Brookman-van Essen, beleidsadviseur NVLF
dr. Lenie van den Engel-Hoek
dr. Lizet van Ewijk
dr. Marie-Christine Franken
dr. Joke Geytenbeek
dr. Marieke Haggesteegt
dr. Hanneke Kalf
dr. Margreet Luinge
dr. Karin Neijenhuis
dr. Yvonne van Zaalen

Vergaderdata 2019
14 maart, 14 mei, 4 juli, 8 oktober, 12 december