Samenvatting

Een ontwrichtende gebeurtenis zoals een beroerte onderbreekt de continuïteit van het levensverhaal en kan leiden tot identiteitsver­anderingen. Taal en communicatie zijn cruciaal bij het hervinden van identiteit. Voor personen met afasie is het, door hun vermin­derde taalvaardigheid, een nog grotere uitdaging om hun identiteit opnieuw vorm te geven. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar identiteitsvorming van personen met afasie, omdat zij vaak worden uitgesloten van onderzoek vanwege hun communicatieve beperkin­gen. Dit artikel heeft als doel om te verkennen wat de haalbaarheid is van een geïntegreerde onderzoeksmethode gericht op het inventari­seren van identiteitsveranderingen van personen met afasie. Uit dit pilotonderzoek blijkt dat het gebruik van deze benadering haalbaar lijkt om veranderingen in identiteit van personen met afasie te on­derzoeken en om de complexiteit van hun ervaringen te begrijpen. Dit pilotonderzoek illustreert het belang van onderzoek gericht op identiteit en afasie.


223 Weergaven
11 Downloads
Log in
Dit artikel betreft een pilotonderzoek waarin het leven met afasie van Lot centraal staat. Het doel van dit artikel is om een nieuwe methodologie te introduceren voor onderzoek naar identiteitsveranderingen van personen met afasie (PMA) en de mogelijke toepassing hiervan in de behandelpraktijk. De gehanteerde methodologie wordt geïllustreerd met resultaten uit het pilotonderzoek, waarin de identiteitsveranderingen van Lot worden beschreven. Deze bevindingen dienen als basis voor een promotieonderzoek waarin gedurende twee jaar een grotere groep PMA zal worden gevolgd om identiteitsveranderingen over een langere periode te exploreren.

Lot’s leven veranderde drastisch toen ze op 59-jarige leeftijd een beroerte kreeg met als gevolg onder andere afasie, een hemiparese ten nadele van rechts en een constructieve apraxie. Voorheen leidde ze een succesvol leven als manager en vrijwilliger in de landelijke top van een vakbond, maar het verlies van haar taal­vaardigheid maakte het onmogelijk voor haar om te blijven werken en vrijwilligers­werk te doen. Dit is helaas geen uniek ver­haal. Een ontwrichtende gebeurtenis zoals een beroerte kan de continuïteit van het levensverhaal onderbreken en leiden tot identiteitsveranderingen. Taal en commu­nicatie zijn cruciaal bij het hervinden van identiteit. Voor PMA is het, door hun ver­minderde taalvaardigheid, een nog gro­tere uitdaging om hun identiteit opnieuw vorm te geven (Strong & Shadden, 2020).

Narratieve identiteit

Het vertellen van

Literatuurlijst

 1. Armstrong, E., & Ulatowska, H. (2007). Making stories: Evaluative language and the aphasia experience. Aphasiology, 21(6-8), 763- 774.
 2. Brinkman, R. (2018). Bouwen aan identiteit. Behandeling van afasie – met 25 werkvormen. Breindok.
 3. Bronken, B. A., Kirkevold, M., Martinsen, R., & Kvigne, K. (2012). The aphasic storyteller: Coconstructing stories to promote psycho­social well-being after stroke. Qualitative Health Research, 22(10), 1303-1316.
 4. Bussmann, M., Kuiper, C., & Maas, A. (2015). Klinkende meerstem­mige verhalen, deel III: De analysemethodiek. KWALON, 20(1).
 5. Corsten, S., Schimpf, E.J., Konradi, J., Keilmann, A., & Hardering, F. (2015). The participants’ perspective: How biographic-narrative intervention influences identity negotiation and quality of life in aphasia. International journal of language & communication disorders, 50(6), 788-800.
 6. Estrella, K., & Forinash, M. (2007). Narrative inquiry and arts-based inquiry: Multinarrative perspectives. Journal of Humanistic Psychology, 47(3), 376-383.
 7. Gilligan, C., & Eddy, J. (2017). Listening as a path to psychological discovery: an introduction to the Listening Guide. Perspectives on medical education, 6(2), 76–81.
 8. Guillemin, M. (2004). Understanding illness: Using drawings as a research method. Qualitative health research, 14(2), 272-289.
 9. Hydén, L. (2013). Bodies, embodiment and stories. In M. Andrews, C. Squire, & M. Tamboukou (Eds.). Doing narrative research. (pp. 126-141). SAGE Publications
 10. McAdams, D. P. (2008b). Personal narratives and the life story. In O. John, R. W. Robins, & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of persona­lity: Theory and research (3rd ed., pp. 242–262). Guilford.
 11. Neimeyer, R. A. (2001). Meaning reconstruction and the experi­ence of loss. American Psychological Association.
 12. Ricoeur, P. (1992). Oneself as Another. trans. Kathleen Blamey. Uni­versity of Chicago Press.
 13. Shadden, B.B., Hagstrom, F. & Koski, P.R. (2008). Neurogenic Communication Disorders. Life Stories and the Narrative Self. Plural Publishing.
 14. Strong, K.A., & Shadden, B.B. (2020). The Power of Story in Identity Renegotiation: Clinical Approaches to Supporting Persons Living With Aphasia. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 5(2), 371-383.
 15. Yücel, M. (2022). Yucelmethode. Zelf je leven positief beïnvloeden. YCL v.o.f.