130 Weergaven
5 Downloads
Log in
In de literatuur over afasie is de laatste jaren sprake van een toenemende interesse in de behandeling van werkwoordstoornissen (bijvoorbeeld Webster & Witworth, 2012). Vermoedelijk weerspiegelt dit een groter bewustzijn van de centrale rol van werkwoorden in de zinsverwerking (bijv. Edmonds, 2016) en dus van het potentiele belang voor de verbetering van de werkwoordvinding. Dit met als doel dat het taalgebruik in het dagelijks leven verbetert. (Hicklin, Cruice & Dipper, 2019).

Effectiviteit werkwoordtherapie

Met werkwoordtherapie wordt het trainen van de werkwoordproductie in de breedste zin van het woord bedoeld: de productie van getrainde en ongetrainde werkwoorden, op woord- en zinsniveau, de functionele communicatie en discours. Het werkwoordbegrip valt hier ook onder, maar dit wordt in de huidige studie buiten beschouwing gelaten. Uit de recente review van Hicklin et al. (2019) blijkt dat werkwoordtherapie leidt tot verbetering van de werkwoordproductie in isolatie van getrainde werkwoorden bij 80% van de proefpersonen. Generalisatie van het therapie-effect naar ongetrainde werkwoorden komt echter maar voor bij 15% van de proefpersonen. Kenmerkend binnen de afasietherapie is dat studies zelden de generalisatie naar de spontane taal of naar taalgebruik in het dagelijks leven beschrijven. Er is bovendien een grote verscheidenheid in de manier waarop effecten gemeten worden en hoe het beschreven wordt. Daarom is het moeilijk om een effect van therapie op de

Literatuurlijst

 1. Bastiaanse, R., Hurkmans J., & Links, P. (2009). Werkwoordpro­ductie op Woord- en Zinsniveau. Evaluatie van een therapiepro­gramma voor afasiepatiënten. Logopedie en foniatrie, 7/8, 220- 226. • Bastiaanse, R, Maas E., Rispens J. (2000). Werkwoorden- en Zin­nentest (WEZT). Lisse: Swets Test Publishers.<br>Blankestijn-Wilmsen, J., Damen, I., Voorbraak-Timmerman, V., Hurkmans, J., Brouwer de Koning, J., Pross, A. & Jonkers, R. (2016). The effect of static versus dynamic depictions of actions in verb and sentence production in aphasia. Aphasiology, 2-17.
 2. Bonifazi, S., Tomaiuolo, F., Altoè, G., Ceravolo, M. G., Provinciali, L. & Marangolo, P. (2013). European Journal of Physical and Rehabili­tation Medicine, 49, 473-481.
 3. Boxum, E., Van der Scheer, F. & Zwaga, M. (2010). Analyse voor Spontane Taal bij Afasie (ASTA). Standaard in samenwerking met de Vereniging voor Klinische Linguïstiek. Geraadpleegd via http:// www.klinischelinguistiek.nl/
 4. Druks, J., & Shallice, T. (2000). Selective preservation of naming from description and the “Restricted Preverbal Message”. Brain and Language, 72, 100–128.
 5. Edmonds, L. A. (2016). A review of verb network strengthening treatment. Topics in Language Disorders, 36(2), 123-135.
 6. Edmonds, L. A., Obermeyer, J., & Kernan, B. (2015). Investigation of pretreatment sentence production impairments in individuals with aphasia: Towards understanding the linguistic variables that impact generalisation in verb network strengthening treatment. Aphasiology, 29, 1312-1344.
 7. Fung, T., Chertkow, H., Murtha, S., Whatmough, C., Péloquin, L., Whitehead, V. & Templeman, F. (2001). The spectrum of category effects in object and action knowledge in dementia of the Alzhei­mer’s type. Neuropsychology, 15(3) 371-379.
 8. Geerink, L., Pross, A., Brouwer de Koning, J., Blankestijn-Wilmsen, J., Damen, I., Voorbraak-Timmerman, V., Hurkmans, J., & Jonkers, R. (2019). Het belang van een dynamische weergave van acties voor personen met afasie. Stem-, Spraak- en Taalpathologie, 24, 41- 69.
 9. Graetz, P., De Bleser, R. & Willmes, K. (1992). Akense Afasie Test. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 10. Hicklin, J., Cruice, M. & Dipper, L. (2019). A Systematically Conduc­ted Scoping Review of the Evidence and Fidelity of Treatments for Verb Deficits in Aphasia: Verb-in-Isolation Treatments. American Journal of Speech-Language Pathology.
 11. Marangolo P, Cipollari S, Fiori V, Razzano C. & Caltagirone C. (2012). Walking but Not Barking Improves Verb Recovery: Implica­tions for Action Observation Treatment in Aphasia Rehabilitation. PLoS ONE 7(6): e38610.
 12. Marangolo P, Bonifazi S, Tomaiuolo F, Craighero L, Coccia M, Al­toè G., Provinciali L. & Cantagallo A. (2010). Improving Language without words: first evidence from aphasia. Neuropsychologia, 48, 3824– 33.
 13. Rose, M., & Douglas, J. (2001). The differential facilitatory effects of gesture and visualisation processes on object naming in aphasia. Aphasiology, 15(10-11), 977–990.
 14. Rose, M., Douglas, J., & Matyas, T. (2002). The comparative effecti­veness of gesture and verbal treatments for a specific phonologic naming impairment. Aphasiology, 16(10-11), 1001–1030.
 15. Thompson, C. K. (2001). Treatment of underlying forms: A linguis­tic specific approach for sentence production deficits in agramma­tic aphasia. In: Language intervention strategies in aphasia and re­lated neurogenic communication disorders. R. Chapey (red.). New York: Lippincott Williams & Wilkins.
 16. Webster, J. & Whitworth, A. (2012). Treating verbs in aphasia: exploring the impact of therapy at the single word and sentence levels. International Journal of Language & Communication Disor­ders, 47, 619–636.