1134 Weergaven
57 Downloads
Log in
Waarom bellenblazen een positief effect heeft op de stemplooien Om problemen met de stem te verhelpen wordt in Nederland sinds een paar jaar in de logopedie en zangpedagogiek gebruik gemaakt van het blazen van belletjes (Simberg & Laine, 2007; Sihvo & Denizoglu, 2007) door een siliconen slangetje (Lax Vox) of glazen buisje (Voice Bubbling Therapy, VBT) dat in een laagje water is gestoken. Het mooie van de methode is dat er geen dure apparatuur voor nodig is; een eenvoudig glazen buisje en een bakje water volstaan. Tegelijkertijd is het moeilijk te geloven dat door zoiets eenvoudigs als bubbelen in water de stemplooien beter functioneren en zelfs kunnen genezen. Reden om te bestuderen wat er gebeurt tijdens het blazen van de belletjes. We zoeken naar een natuurkundige beschrijving: wat betekent het voor de mond- en keelholte als er door een buisje belletjes in water worden geblazen? Wat is de rol van het water? Worden stemproblemen ook verholpen wanneer geblazen wordt door een buisje zonder water, een methode die ook wel gebruikt wordt?

Door gebruik te maken van een hoge snelheidscamera kan het proces van de belvorming aan het uiteinde van het buisje bestudeerd worden. Op basis hiervan wordt een model voorgesteld, dat de drukvariaties in de mond- en keelholte beschrijft. Er lijkt geen principieel verschil te zijn tussen Lax Vox en VBT. In de praktijk zal er verschil zijn in de lengte en diameter van de gebruikte buisjes of slangetjes, vooral bij de slangetjes die van een lange rol afgeknipt worden. Van standaardisering of aanpassing aan de patiënt is nog geen sprake. Daarvoor is eerst onderzoek nodig dat in kaart brengt hoe de afmetingen van de buisjes zich verhouden tot de patiënt. Een voordeel van glas is dat het bij hogere temperaturen schoongemaakt kan worden, hetgeen de hygiëne bevordert. De methoden worden geadviseerd in gevallen waar ontspanning van de strottenhoofdspieren en de stemplooien gewenst is. Te denken valt aan de periode na een operatie aan de stemplooien, stemplooiontspanning bij

En dan De Voice Bubbling Therapy (VBT) blijkt een therapievorm te zijn die ingezet kan worden ter preventie van stemstoornissen, bij stemrevalidatie of stemtraining en voor het optimaal gebruiken van de stem. Daarmee is de VBT een welkome aanvulling op reeds langergebruikte en bekende methoden.

Literatuurlijst

  1. Laukkanen, A.M., Pilakka, H., Alku, P., Vilkman, E., Hertgard, S., Lindestad, P.A. and Grandqvist, S., 2007, Highspeed registration of phonation-related glottal area variation during artificial lengthening of the vocal tract, Logopedics Phonatrics Vocology, 32(4), 157-164.
  2. Sihvo, M. and Denizoglu, I., 2007, Lax Vox Voice Therapy Technique, PEVOC, Groningen, The Netherlands, 2007.
  3. Simberg, S. and Laine, A., 2007, The resonance tube method in voice therapy: description and practicalimplementations, Logopedics Phonatrics Vocology, 32(4), 165-170.
  4. Van den Akker, H.E.A. and Mudde, R.F., 2008, Fysische Transportverschijnselen, VSSD Delft, ISBN 978-90-6562-185-6.