493 Weergaven
4 Downloads
Log in
Netwerkdag Landelijk Netwerk Taal Taalspecialisten en taalcoördinatoren uit het hele land troffen elkaar op 29 september in Utrecht voor de netwerkdag ‘Taal in samenhang’, georganiseerd door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Rondom dit thema werden meerdere workshops georganiseerd. Ook vonden er twee plenaire lezingen plaats die door het publiek zeer goed werden ontvangen. In dit verslag leest u een korte samenvatting van deze twee lezingen.

Globaliseer het taalonderwijs: alle grenzen open?

Kris van der Branden (Professor taalkunde en lerarenopleider, Faculteit Letteren, KU Leuven) startte zijn lezing met een quote van Wagner: ‘De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon hopeloos verouderd’. Deze treffende quote onderstreept de resultaten van een onderzoek in Vlaanderen waarbij 17.000 scholieren werden bevraagd. Zij gaven aan dat het onderwijs in Vlaanderen niet aansluit op hun toekomst na hun schoolloopbaan. Van der Branden concludeerde dan ook dat in het onderwijs de sleutelcompetenties voor de 21e eeuw centraal zouden moeten staan. Voor taalonderwijs zijn deze competenties:

  • Het vaardig, kritisch en doelgericht informatie kunnen verwerken. Er is tegenwoordig voor studenten zeer veel informatie voor handen;
  • Feiten van meningen kunnen onderscheiden, aangezien op het internet de informatie niet persé betrouwbaar is;
  • Het helder kunnen communiceren en helder verslag uit kunnen brengen;
  • En dit alles bij voorkeur in