329 Weergaven
0 Downloads
Log in
Een verrijking voor de (toekomstige) logopedist In het kader van internationalisering binnen de opleiding Logopedie aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven, hebben negen logopediestudenten deelgenomen aan Summerschool.

Dit jaar vond Summerschool plaats in Dublin van 21 augustus t/m 28 augustus 2016 en werd gecoör dineerd door de SLT & Audiology afdeling van Thomas More University College. In totaal namen 92 logopediestudenten van hogescholen en universiteiten van over de hele wereld hieraan deel. Daarnaast waren 47 docenten van verschillende landen aanwezig die hun kennis en ervaring deelden. Op deze manier werd logopedische kennis uitgewisseld binnen en buiten Europa en werden interculturele competenties ontwikkeld bij zowel studenten als docenten. Ieder jaar wordt Summerschool georganiseerd in een ander land. Iedere lesdag van de Summerschool stond in het teken van één thema.

Thema Maandag Good practice for speech language therapists working with bilingual clients

Op maandag werd de dag geopend door Kristen Schraeyen (coördinator Summerschool), professor Juliette Hussey (vice president wereldwijde relaties van Trinity College) en Pauline Sloane (coördinator Trinity College). Daarna volgde een lezing van Stefan Heim, docent aan de RWTH Aachen University in Duitsland, met betrekking

Literatuurlijst

  1. Fontys Hogescholen. (z.j.). Merkfi losofi e Denk Groter. Op 28 oktober 2016 verkregen via https://fontys.nl/FontysHuisstijldestijlvanhethuis/Merkfi losofieDenkGroter. htm
  2. Van Der Kooij, M.C. (z.j.). PictoSelector. Op 9 december 2016 verkregen via http://www.pictoselector.eu/nl/about/
  3. Verschuur, E. (z.j.), Symwriter 2 symbolen software. Op 22 januari 2017 verkregen via https://eelkeverschuur.nl/communicatesymwriter