Samenvatting

Onderzoeksvraag

De huidige gouden standaardbehandeling voor adductor spasmodische dysfonie (AdSD) bestaat uit botulinetoxine A-injecties (BTX)in de adductor musculatuur. Dit is de eerste bij ons bekende studie, waarin een vergelijking wordt gemaakt tussen stemkwaliteit na endoscopische thyroarytenoïdeus (TA) myoneurectomie en stemkwaliteit met BTX.

Methode

Tussen 07-2013 en 09-2016 werden 22 AdSD-patiënten geopereerd. De subjectieve stemkwaliteit, gedefinieerd als de handicap die de patient door zijn stem ervaart, werd gemeten met de Voice Handicap Index (VHI) en een Likert scale stemvragenlijst. Data werden verzameld op vier meetmomenten; preoperatief met en zonder BTX en op drie maanden en 12 maanden postoperatief (korte- en langetermijneffect).

Resultaten

De postoperatieve stemkwaliteit was na 12 maanden in 12 van de 22 patiënten vergelijkbaar met de stemkwaliteit met BTX. Tien van de 22 patiënten, ondergingen na gemiddeld 18 maanden een heroperatie omdat hun oorspronkelijke stemprobleem terugkeerde.

Conclusie

Deze studie toonde initieel veelbelovende resultaten na een TA-myoneurectomie. Na een aantal maanden ontstond echter een tweedeling: 55% van de patiënten behield op lange termijn een vergelijkbare postoperatieve stemkwaliteit als verkregen met BTXinjectie. In 45% van de patiënten keerden gedurende verdere followup hun AdSD-stemklachten terug, waarvoor zij allen een heroperatie ondergingen. Dit onderzoek biedt belangrijke inzichten voor de counseling van AdSD-patiënten die een TA-myoneurectomie als definitieve behandeling voor hun AdSD overwegen.


2489 Weergaven
92 Downloads
Log in
De huidige gouden standaardbehandeling voor adductor spasmodische dysfonie (AdSD) bestaat uit het injecteren van botulinetoxine A-injecties (BTX) in de adductormusculatuur. Deze studie werd opgezet om de korte en lange termijn stemresultaten na een endoscopische laser thyroarytonoïd myoneurectomie (TA-myoneurectomie) te evalueren en deze te vergelijken met de stemresultaten na BTXinjectie in dezelfde patiënt.

Tegenwoordig bestaat er consensus dat conservatieve behandelingen zoals stemtherapie, geen oplossing bieden voor patiënten met AdSD (Murry & Woodson, 1995; Pearson & Sapienza, 2003). Er is gebleken dat stemtherapie de stemkwaliteit niet verbetert (Silverman, Garvan, Shrivastav, & Sapienza, 2012). Stemtherapie kan wel ondersteunend zijn aan de behandeling van AdSD-patiënten, doordat de patiënt meer controle over zijn stem ervaart (Murry & Woodson, 1995; Pearson & Sapienza, 2003). De huidige gouden standaardbehandeling bestaat uit botulinetoxine A-injecties (BTX) in de laryngeale adduc-tor musculatuur. De BTX zorgt voor tijdelijke, partiële verlamming (chemische denervatie) van de geïnjecteerde spieren. Daardoor ontstaat een partiële parese van de stemplooien, met als gevolg een minder krachtige sluiting van de glottis. Dit geeft vermindering van AdSD-symptomen (Isshiki, Haji, Yamamoto, & Mahieu, 2001).

In poliklinische setting wordt zo met een BTX-injectie een aanzienlijke verbetering in stemkwaliteit bereikt. Het gebruik van BTXinjecties heeft echter ook verschillende nadelen. Eén daarvan is – inherent aan het werkingsmechanisme – het terugkeren van symptomen, waardoor steeds opnieuw

Literatuurlijst

 1. Blitzer, A. (2010). Spasmodic dysphonia and botulinum toxin: experience from the largest treatment series. Eur J Neurol, 17 Suppl 1, 28-30. doi:10.1111/j.1468-1331.2010.03047.x
 2. Chan, S. W., Baxter, M., Oates, J., & Yorston, A. (2004). Long-term results of type II thyroplasty for adductor spasmodic dysphonia. Laryngoscope, 114(9), 1604-1608. doi:10.1097/00005537-200409000-00019
 3. De Bodt M, J. B., Musschoot S, et al. (2000). De Voice Handicap Index. Een instrument voor het kwantificeren van de psychosociale consequenties van stemstoornissen. Logopedie(13), 29–33.
 4. Dejonckere, P. H., Neumann, K. J., Moerman, M. B., Martens, J. P., Giordano, A., & Manfredi, C. (2012). Tridimensional assessment of adductor spasmodic dysphonia pre- and post-treatment with Botulinum toxin. Eur Arch Otorhinolaryngol, 269(4), 1195-1203. doi:10.1007/s00405-011-1890-6
 5. Gandhi, S., Remacle, M., Mishra, P., & Desai, V. (2014). Vocal outcome after endoscopic thyroarytenoid myoneurectomy in patients with adductor spasmodic dysphonia. Eur Arch Otorhinolaryngol, 271(12), 3249-3254. doi:10.1007/s00405-014-3129-9
 6. Hussain, A., & Shakeel, M. (2010). Selective lateral laser thyroarytenoid myotomy for adductor spasmodic dysphonia. J Laryngol Otol, 124(8), 886-891. doi:10.1017/s0022215110000253
 7. Isshiki, N., Haji, T., Yamamoto, Y., & Mahieu, H. F. (2001). Thyroplasty for adductor spasmodic dysphonia: further experiences. Laryngoscope, 111(4 Pt 1), 615-621. doi:10.1097/00005537-200104000-00011
 8. Isshiki, N., & Sanuki, T. (2010). Surgical tips for type II thyroplasty for adductor spasmodic dysphonia: modified technique after reviewing unsatisfactory cases. Acta Otolaryngol, 130(2), 275-280. doi:10.3109/00016480903036255
 9. Jacobson, B. H. G., A.J.C., . (1997). The Voice Handicap Index (VHI); Development and Validation. Am J Speech Lang Pathol., 6, 66-70.
 10. Mehta, R. P., Goldman, S. N., & Orloff, L. A. (2001). Long-term therapy for spasmodic dysphonia: acoustic and aerodynamic outcomes. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, 127(4), 393-399.
 11. Mendelsohn, A. H., & Berke, G. S. (2012). Surgery or botulinum toxin for adductor spasmodic dysphonia: a comparative study. Ann Otol Rhinol Laryngol, 121(4), 231-238. doi:10.1177/000348941212100408
 12. Murry, T., & Woodson, G. E. (1995). Combined-modality treatment of adductor spasmodic dysphonia with botulinum toxin and voice therapy. J Voice, 9(4), 460-465.
 13. Nomoto, M., Tokashiki, R., Hiramatsu, H., Konomi, U., Motohashi, R., Sakurai, E., . . . Suzuki, M. (2015). The Comparison of Thyroarytenoid Muscle Myectomy and Type II Thyroplasty for Spasmodic Dysphonia. J Voice, 29(4), 501-506. doi:10.1016/j.jvoice.2014.09.030
 14. Novakovic, D., Waters, H. H., D’Elia, J. B., & Blitzer, A. (2011). Botulinum toxin treatment of adductor spasmodic dysphonia: longitudinal functional outcomes. Laryngoscope, 121(3), 606-612. doi:10.1002/lary.21395
 15. Paniello, R. C., Barlow, J., & Serna, J. S. (2008). Longitudinal follow-up of adductor spasmodic dysphonia patients after botulinum toxin injection: quality of life results. Laryngoscope, 118(3), 564-568. doi:10.1097/MLG.0b013e31815e8be0
 16. Pearson, E. J., & Sapienza, C. M. (2003). Historical approaches to the treatment of Adductor-Type Spasmodic Dysphonia (ADSD): review and tutorial. NeuroRehabilitation, 18(4), 325-338.
 17. Sanuki, T., & Yumoto, E. (2017). Long-term Evaluation of Type 2 Thyroplasty with Titanium Bridges for Adductor Spasmodic Dysphonia. Otolaryngol Head Neck Surg, 157(1), 80-84. doi:10.1177/0194599817705612
 18. Silverman, E. P., Garvan, C., Shrivastav, R., & Sapienza, C. M. (2012). Combined modality treatment of adductor spasmodic dysphonia. J Voice, 26(1), 77-86. doi:10.1016/j.jvoice.2010.08.004
 19. Su, C. Y., Lai, C. C., Wu, P. Y., & Huang, H. H. (2010). Transoral laser ventricular fold resection and thyroarytenoid myoneurectomy for adductor spasmodic dysphonia: long-term outcome. Laryngoscope, 120(2), 313-318. doi:10.1002/lary.20714
 20. Tsuji, D. H., Takahashi, M. T., Imamura, R., Hachiya, A., & Sennes, L. U. (2012). Endoscopic laser thyroarytenoid myoneurectomy in patients with adductor spasmodic dysphonia: a pilot study on long-term outcome on voice quality. J Voice, 26(5), 666.e667-612. doi:10.1016/j.jvoice.2011.07.009
 21. van Esch, B. F., Wegner, I., Stegeman, I., & Grolman, W. (2017). Effect of Botulinum Toxin and Surgery among Spasmodic Dysphonia Patients. Otolaryngol Head Neck Surg, 156(2), 238-254. doi:10.1177/0194599816675320
 22. Van Gogh, C. D., Mahieu, H. F., Kuik, D. J., Rinkel, R. N., Langendijk, J. A., & Verdonck-de Leeuw, I. M. (2007). Voice in early glottic cancer compared to benign voice pathology. Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(9), 1033-1038. doi:10.1007/s00405-007-0313-1
 23. Verdonck-de Leeuw IM, B.-K. A., van Gogh CDL, et al. . (2002). Het meten van stemkarakteristieken van patiënten met een klein larynxcarcinoom Logopedie en Foniatrie.(12), 340 –345.
 24. www.dystonievereniging.nl: Speelman, J.D. Wat is dystonie. Verkregen april 2019 van www.dystonievereniging.nl