Log in

Titel
Executive Functions for Early Literacy Learning
Promovendus
Eva van de Sande
Verdedigd op
6 november 2015 Radboud Universiteit Nijmegen
Ontwerp cover
Lidy de Koning
Meer informatie
https://www.nro.nl/leergedrag–kleuterslegt-belangrijke-basis–voor-het-leren-lezen/ www.expertisecentrumnederlands.nl/executievefuncties

Samenvatting

Leren lezen is een van de belangrijkste doelen van het onderwijs, maar al vanaf de kleuterleeftijd zijn er grote individuele ontwikkelingsverschillen. Executieve functies zijn een essentiƫle voorspeller voor een voorspoedige leesontwikkeling. Deze cognitieve functies reguleren de verwerking van de complexe informatie tijdens het lezen, en zorgen -ervoor dat kinderen betrokken kunnen blijven bij het leesonderwijs. Over de bijdrage van -executieve functies aan de beginnende leesontwikkeling is echter nog niet veel bekend.

In dit proefschrift werd onderzoek gedaan aan de hand van drie onderzoeksvragen:

Hoe dragen executieve functies bij aan de ontwikkeling van beginnende geletterdheid?
Hoe