Log in
Hoe ga je met kinderen in gesprek over een prentenboek? In dit artikel, gebaseerd op het proefschrift Tracing learning in interaction. An analysis of shared reading of picture books at kindergarten (Gosen, 2012), is weergegeven welke aspecten van prentenboeken zich lenen voor een gesprek tussen leerkracht en leerling. De probleem-oplossingsstructuur en het herhalende karakter van prentenboeken bieden mogelijkheden om op meerdere momenten bij eenzelfde onderwerp stil te staan en hier met leerlingen over te praten. Interactief voorlezen biedt de gelegenheid om met kleuters na te denken en te praten over leerzame boekinhouden zodat denkvaardigheden worden ontwikkeld. Kinderen blijken goed in staat om verklaringen te bedenken en problemen op te lossen voor situaties die centraal staan in de boeken, met name als de leerkracht ze daarvoor de ruimte biedt.

Interactief voorlezen kent vele gezichten. Het verschilt per leerkracht wanneer er interactie plaatsvindt; voorafgaand aan, tijdens en/of na het voorlezen, en het verschilt per leerkracht hoe deze interactie te typeren valt. Eind jaren 90 werd er op basis van onderzoek al onderscheid gemaakt tussen een ‘describer style’ en een ‘comprehender style’ van voorlezen, waarbij de eerste de nadruk legt op het benoemen en beschrijven van illustraties en de tweede op het analyseren van en reflecteren op het boek en de verhaallijn (Reese & Cox, 1999). Promotie-onderzoek van Myrte Gosen uit 2012 (Tracing learning in interaction. An analysis of shared reading of picture books at kindergarten) heeft nadere karakteristieken van deze tweede stijl in beeld gebracht.

Voorspellen en problemen oplossen

Prentenboeken kennen vaak een vrij duidelijke structuur: een bepaalde gebeurtenis zorgt voor een probleem/dilemma voor de hoofdpersoon, de hoofdpersoon doet herhaalde pogingen om het probleem op te lossen en slaagt daar uiteindelijk in (Stein & Glenn, 1979). Uit Gosen’s onderzoek

Literatuurlijst

  1. Gosen, M.N. (2012). Tracing learning in interaction: an analysis of shared reading of picture books at kindergarten . Rijksuniversiteit Groningen: dissertatie.
  2. Horáček, P. (2006). Kleine Muis zoekt een huis . Haarlem: Gottmer.
  3. Reese, E., & Cox, A. (1999). Quality of adult book reading affects children’s emergent literacy. Developmental Psychology , 35(1), 20-28.
  4. Stein, N. L., & Glenn, C.G. (1979). An analysis of story comprehension in elementary school children. In R. O. Freedle, New directions in discourse processing (pp. 53-120). Norwood, New Jersey: ABLEX Publishing Corporation.
  5. Tompkins, G.E., & Webeler, M. (1983). What Will Happen Next? Using Predictable Books with Young Children. The Reading Teacher , 36(6), 498-502.