Kernwoorden:


469 Weergaven
7 Downloads
Log in
De NVLF ontvangt regelmatig vragen van leden over hoe logopedisten om moeten gaan met patiënten met meerdere stoornissen in relatie tot het vaststellen van de logopedische diagnose en codering. Dit artikel gaat in op deze vraag. Er wordt toegelicht hoe hiermee om te gaan.

Meerdere stoornissen

Ouders komen bij de logopedist met een hulpvraag. Deze hulpvraag is meestal geformuleerd op participatieniveau. Op basis van deze hulpvraag start de logopedist met het afnemen van een anamnese en daarna volgt het onderzoek. Met deze gegevens wordt een logopedische diagnose geschreven. In deze diagnose komen vaak meerdere stoornissen voor die in relatie tot elkaar staan, zoals een taalstoornis in taalvorm, taalinhoud en taalgebruik en daar- naast een fonologische articulatiestoornis. Of een combinatie van de volgende stoornissen; stoornis in mondademen, lage tongpositie in rust, verkeerd slikken en/ of fonetische articulatiestoornis. Een functioneringsprobleem is niet alleen weer te geven met een of meerdere stoornissen, maar wordt ook beschreven in termen van beperkingen en participatieproblemen en de omgevingsfactoren en persoonlijke factoren die van invloed zijn op dit functioneringsprobleem. Zie het voorbeeld in kader 1 en ICF logopedie, 2009.

Medische diagnose en logopedische diagnose

Wanneer een arts een medische diagnose hee­ geschreven op de verwijzing kan deze worden genoemd