Samenvatting

In dit artikel wordt het ontstaan en de ontwikkeling van het Logopedisch Instrument Neuromusculaire Aandoeningen-kinderen (LINMA-k) beschreven.Er wordt nader ingegaan op de aspecten van neuromusculaire aandoeningen in relatie tot logopedische problemen. De inhoud van de vier onderdelen (de signaleringslijst, vragenlijst, screening en onderzoek logopedie) van het Logo-pedisch Instrument Neuromusculaire Aandoeningen-kinderen wordt beschreven. Het gebruik en de toepassing van het LINMA-k komen aan de orde.


1032 Weergaven
43 Downloads
Log in
Kinderen met neuromusculaire aandoeningen (NMA) hebben door hun spierziekte vaak problemen met eten, slikken en spreken. Recentelijk is er een signalerings-, screenings- en onderzoeksinstrument ontwikkeld voor logopedische stoornissen bij deze groep. Het Logopedisch Instrument Neuromusculaire Aandoeningen-kinderen (LINMA-k) is ontwikkeld door een groep logopedisten werkzaam in revalidatie instellingen. De werkgroep kwam in september 2010 voor het eerst bij elkaar. Het initiatief werd genomen door de sectie Logopedie-kinderen van de afdeling Revalidatie van het Radboudumc in Nijmegen. Tijdens deze eerste bijeenkomst werd het wetenschappelijk onderzoek dat verricht werd naar de slikproblemen bij kinderen met NMA gepresenteerd. Daarnaast werden vragen over logopedische aspecten bij kinderen met NMA, die door collega’s regelmatig gesteld worden, besproken. Er werd besloten een werkgroep op te richten om de deskundigheid rond logopedie bij kinderen met NMA te bundelen en te vergroten. Daarbij was het eerste doel het ontwikkelen van een logopedisch onderzoeksinstrument voor kinderen met NMA.

In dit artikel wordt de ontwikkeling van het instrument en het instrument zelf beschreven en wordt besproken op welke wijze het LINMA-k ingezet kan worden in de logopedische diagnostiek en behandeling van kinderen met spierziekten.

Neuromusculaire aandoeningen en de logopedische problemen.

De term neuromusculaire aandoeningen (NMA) is een verzamelnaam voor een groot aantal aangeboren of verworven ziekten van de spieren zelf (spierziekten) of van de zenuwen die de spieren aansturen (zie tabel 1) (Dubowitz, 2000). Hierdoor kunnen de spieren niet of niet voldoende functioneren. Een NMA kan bij de geboorte aanwezig zijn, op jonge leeftijd ontstaan of zich openbaren op de volwassen leeftijd. Veel spierziekten zijn progressief.

Een neuromusculaire aandoening kan gepaard gaan met spierzwakte, krachtsverlies, vermoeidheid, pijn in gewrichten en/of spieren of minder uithoudingsvermogen. Verminderde kracht van de orale, faciale en thoracale spieren kan problemen met slikken of ademhalen veroorzaken (Sjögreen, 2011). De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar problemen rond eten,

Literatuurlijst

  1. Bruggen, H. W. van, van den Engel-Hoek, L., van der Pol, W. L., de Wijer, A., de Groot, I. J., & Steenks, M. H. (2011). Impaired mandibular function in spinal muscular atrophy type II: need for early recognition. J Child Neurol, 26 (11), 1392-1396.
  2. Dubowitz, V. (2000). Muscle disorders in Childhood . London: W.B. Saunders Company LTD.
  3. Eckardt, L., & Harzer, W. (1996). Facial structure and functional findings in patients with progressive muscular dystrophy (Duchenne). Am.J.Orthod.Dentofacial Orthop., 110 (2), 185-190.
  4. Engel-Hoek, L. van den., Erasmus, C. E., van Bruggen, H. W., de Swart, B. J., Sie, L. T., Steenks, M. H., & de Groot, I. J. M. (2009). Dysphagia in spinal muscular atrophy type II: more than a bulbar problem? Neurology, 73 (21), 1787-1791.
  5. Engel-Hoek, L. van den, Erasmus, C. E., Hendriks, J. C., Geurts, A. C., Klein, W. M., Pillen, S., de Swart, B., de Groot, I. J. (2013). Oral muscles are progressively affected in Duchenne muscular dystrophy: implications for dysphagia treatment. J Neurol, 260 (5), 1295-1303. doi: 10.1007/s00415-012-6793-y
  6. Groot, I. J. M., N.B.M. Voet, M. Jansen, L. van den Engel-Hoek. (2012). Rehabilitation in Muscular Dystrophies: Changing Approach M. Hegde (Ed.) Muscular Dystrophies
  7. Sjögreen, L. (2011). Oromotor disorders arising from neuromuscular disorders. In M. Roig-Quilis & L. Pennington (Eds.), Oromotor disorders in Childhood (Vol. 1). Barcelona: Viguera Editores, L.S.