474 Weergaven
0 Downloads
Log in
In deze rubriek blikt een student terug op de universitaire masterstudie Logopediewetenschap. De logopediewetenschapper Anieke Boersma MSc (Afstudeerjaar 2015). Docent logopedie aan Hogeschool Windesheim te Zwolle en logopedist in een logopedische praktijk te Sleen.

Waarom koos je voor de studie Logopediewetenschap?

Het verkrijgen van extra wetenschappelijke kennis gerelateerd aan de logopediepraktijk vind ik in mijn werk als logopedist belangrijk. Gezien het multidisciplinaire karakter van het vak logopedie en de complexiteit van de problematiek vind ik kwalitatieve zorg essentieel. Daarom vind ik het belangrijk om vanuit een adequaat wetenschappelijk kennisniveau en kennisnetwerk de juiste verbanden te kunnen leggen. Toch werd ik in de dagelijkse praktijk regelmatig geconfronteerd met twijfels over de werkzaamheid en de effectiviteit van de logopedische behandeling. Ik hoop door middel van de studie Logopediewetenschap naast het ontwikkelen van een wetenschappelijke kritische benadering en logopedische verdieping ook de effectiviteit van de logopedische behandeling in wetenschappelijke zin beter te kunnen onderbouwen.

Wat heeft de studie je gebracht?

Door mijn studie Logopediewetenschap en het behalen van mijn Master of Science titel kan ik nu mijn werkzaamheden als logopedist in de vrije vestiging combineren met het docentschap aan een hogeschool. Ik probeer