609 Weergaven
0 Downloads
Log in
In deze rubriek blikt een student terug op de Universitaire masterstudie Logopediewetenschap.

Waarom koos je voor de studie Logopediewetenschap?

Ik wilde mij graag meer verdiepen binnen het vakgebied logopedie. Daarnaast riep het werk in de logopediepraktijk vragen op. Zo vroeg ik mij bijvoorbeeld af of een cliënt vorderingen maakte als gevolg van de door mij aangeboden interventie of als gevolg van spontaan herstel. Bij mijn werkzaamheden als logopedist miste ik richtlijnen.

Wat heeft de studie je gebracht?

Binnen de master Logopediewetenschap heb ik onderwijsvaardigheden ontwikkeld door het volgen van de keuzecursus ‘Leren Doceren’. Na het behalen van mijn master werkte ik een jaar als junioronderzoeker en vervulde ik ook enkele onderwijstaken bij de Hogeschool Utrecht. De studie heeft niet alleen meer baankansen opgeleverd, maar ook een goed netwerk.

Door de studie heb ik geleerd hoe ik zelfstandig op zoek kan gaan naar een antwoord op mijn vragen. Ik weet hoe ik naar wetenschappelijke artikelen moet zoeken, hoe ik deze artikelen kritisch kan beoordelen en ook hoe ik