Samenvatting

Videobellen wordt sinds de eerste corona lockdown in 2020 steeds vaker gebruikt als alternatief voor face-to-face therapie. Het geeft mogelijkheden om onder andere de frequentie gemakkelijker te verhogen, maar kent bij cliënten met niet-aangeboren-hersenletsel ook uitdagingen. Door middel van interviews en enquêtes is bij cliënten, logopedisten en naasten uitgevraagd wat de ervaringen waren van videobellen. De ervaringen van logopedisten zijn overwegend positief en ook voelden zij zich na de lockdowns meer bekwaam in het geven van therapie middels videobellen. Videobellen is niet voor iedereen geschikt met NAH-letsel. Het cognitief functioneren en de ernst van de eventueel aanwezige afasie zijn belangrijke factoren om te overwegen om de behandeling (deels) voort te zetten middels videobellen. Dit moet passen bij de behandeldoelen die zijn geformuleerd én/of de wens en behoefte van de cliënt. Met de huidige technologische mogelijkheden merken we dat het videobellen niet altijd toereikend is, maar aannemelijk is dat dit verandert in de toekomst. De wens om online behandeld te worden zal groter worden gezien het feit dat de volgende generaties nog meer gewend zijn om digitaal te werken.


175 Weergaven
41 Downloads
Log in
In maart 2020 was de eerste corona lockdown in Nederland. In deze periode was face-to-face behandelen (in dezelfde ruimte) vaak niet mogelijk. De behandeling werd soms stopgezet, maar vaker werd een poging gedaan om de behandeling voort te zetten via (destijds vooral gebruikte term) telelogopedie. Telelogopedie werd gebruikt als term voor het online aanbieden van de logopedische zorg. In het huidige artikel richten wij ons op een specifiek onderdeel daarvan, namelijk videobellen. Het gaat hierbij om synchrone therapie waarbij de logopedist online met beeldverbinding de cliënt onderzoekt en/of behandelt.

Redenen om het videobellen aan te bieden vóór de coronapandemie waren de reisafstand, de verminderde mobiliteit of belastbaarheid van de cliënt, gebrek aan beschikbare logopedisten in de buurt en kostenbesparing (Weidner & Lowman, 2020; Cacciante et al., 2021). Dit laatste geldt zowel voor cliënt als logopedist in het Nederlandse werkveld. Bij videobellen wordt namelijk geen ‘aan-huis’-tarief berekend en de logopedist hoeft geen kosten te maken om op locatie te komen. Dit bespaart tijd én geld. Bovendien blijkt uit de systematische review van Weidner en Lowman (2020) dat videobellen net als face-to-face logopedie effectief kan zijn. Ook de meta-analyse van Cacciante et al. (2021) beschrijft dat videobellen bij personen met afasie even effectief kan zijn als face-to-face behandelen. Daarnaast biedt videobellen ruimte voor het verhogen van de frequentie van therapie en kan het soms meer inzicht geven in de thuissituatie van de cliënt. Bij intensieve frequentie van therapie is de mantelzorger vaak (over)belast en

Literatuurlijst

  1. Bootsma, T., Zwitserlood, R., & Gerrits, E. (2021). Handreiking online logopedie bij kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis. Lectoraat Logopedie-Participatie door Communicatie – Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Lezen, Hogeschool Utrecht. Geraadpleegd op 22 mei 2023 van https://www.hu.nl/onderzoek/publicaties/handreiking-online-logopedie-bij-kinderen-met-een-spraak—enof-taalontwikkelingsstoornis
  2. Cacciante, L., Kiper, P., Garzon, M., Baldan, F., Federico, S., Turolla, A., & Agostini, M. (2021). Telerehabilitation for people with aphasia: A systematic review and meta-analysis. Journal of Communication Disorders, 92, 106111. https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2021.106111
  3. Logoclicks (2023). Afasietherapie.nl [Webapplicatie]. Logoclicks BV
  4. Rijksoverheid (2022). Integraal Zorgakkoord. Geraadpleegd op 2 november 2023 van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg
  5. Sociaal en Cultureel Planbureau (2019). Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040. SCP-publicatie 2019-16. Den Haag. Geraadpleegd op 18 november van https://www.mantelzorg.nl/nieuws/meer-druk-op-mantelzorgers/
  6. STAPP-Solutions BV (2023). STAPP-platform [Webapplicatie]. STAPP Therapy BV
  7. Tindall, L.R. & Huebner, R.A. (2009). The impact of an application of telerehabilitation technology on caregiver burden. International Journal of Telerehabilitation, 3-8. https://doi.org/10.5195/ijt.2009.5559
  8. Qualtrics software (2020). Qualtrics software [Webapplicatie]. Qualtrics. https://www.qualtrics.com/nl/
  9. Weidner, K., & Lowman, J. (2020). Telepractice for Adult Speech-Language Pathology Services: A Systematic Review. Perspectives of the ASHA Special Interest Groups, 5(1), 326–338. https://doi.org/10.1044/2019_persp-19-00146