Kernwoorden:


858 Weergaven
8 Downloads
Log in
Het is 20 mei 2019. Ik ben op een prettige locatie in Amsterdam en zit in een zaal vol vrouwen en één man. Logopedisten, pedagogisch medewerkers, gedragskundigen en andere professionals die direct of indirect te maken hebben met kinderen met communicatieproblemen én hun ouders zijn aanwezig op het congres Leren praten met Plezier. Dit is ook de titel van het onlangs door Mariska Hammerstein vertaalde handboek Learning Language and Loving It van Janice Greenman en Elaine Weitsman (2002, 2e editie), tevens een Hanenprogramma gericht op pedagogisch medewerkers en leerkrachten in de kinderopvang, peuterspeelzalen of de eerste groepen van de basisschool. Het doel van dit programma is hen in staat te stellen tijdens de dagelijkse interacties met deze jonge kinderen, de sociale ontwikkeling, spraaken taalontwikkeling en beginnende geletterdheid te vergroten. Aan het eind van de dag krijgt iedere deelnemer dit boek mee naar huis.  

Nanouk van Tol-Verbeek (Orthopedagooggeneralist) opent het congres. Zij brengt energie in de zaal door een paar leuke warming-up oefeningen. Haar energie en enthousiasme zijn erg aanstekelijk. Wakker, alert en enthousiast is iedereen klaar voor de eerste spreker, Janice Greenberg, BSc, DSP. Janice Greenberg is logopedist en programmadirecteur van Leren Praten met Plezier, een onderdeel van het Hanenprogramma. Janice Greenman verzorgt twee plenaire lezingen.

De eerste lezing van Janice Greenman gaat met name over ouderbetrokkenheid. Janice benadrukt keer op keer het belang hiervan bij de logopediebehandeling en verbaast zich erover, dat iedereen dit weet, maar dat het in de praktijk nog steeds veel te weinig gebeurt. In haar ogen wordt op de opleidingen logopedie veel aandacht besteed aan hoe kinderen taal leren, maar veel minder (te weinig!) aan hoe er met ouders gewerkt moet worden. Het blijkt dus nog steeds nodig een van de belangrijkste missies van Het Hanen Centre uit te dragen, namelijk: ouders in staat stellen