570 Weergaven
31 Downloads
Log in
Proefschrift Rob Zwitserlood Taalgroei van Nederlandse Basisschoolkinderen met een Primaire Taalontwikkelingsstoornis

In deze dissertatie wordt de grammaticale ontwikkeling van kinderen met een primaire taalontwikkelingsstoornis (TOS) tussen zes en tien jaar in kaart gebracht en worden therapiemogelijkheden voor leerlingen met een TOS in de bovenbouw van het basisonderwijs onderzocht. Een TOS wordt vastgesteld op basis van een aantal exclusieen inclusiecriteria. Gebruikelijke exclusiecriteria zijn dat de taalstoornis niet kan worden verklaard door gehoorproblemen, aantoonbare neurologische afwijkingen, ernstige lichamelijke of emotionele problemen, cognitieve beperkingen of ongunstige omgevingsinvloeden. Inclusiecriteria zijn onder andere dat de taalproblemen ernstig en hardnekkig moeten zijn. Een TOS heeft grote gevolgen voor het kind en zijn omgeving en grijpt in op de sociaalemotionele ontwikkeling, de leerontwikkeling en op communicatie en participatie. Tot nog toe hebben oudere basisschoolkinderen in het onderzoek naar Nederlandstalige kinderen met een TOS vrij weinig aandacht gekregen. Ook is er nog weinig bekend over therapiemogelijkheden voor kinderen met een TOS van tien jaar en ouder. De vier deelstudies uit het huidige onderzoek leveren een bijdrage aan onze kennis