196 Weergaven
57 Downloads
Log in
Om goede zorg te leveren is het uitvragen van de hulpvraag van de patiënt noodzakelijk. De COPM is hiervoor een veelgebruikt instru¬ment. Bij personen met afasie (PMA) is het afnemen daarvan vaak moeilijk, door de problemen in het uiten en begrijpen van taal. In dit artikel wordt beschreven hoe de afname van de COPM bij PMA ondersteund kan worden.

Om goede zorg te kunnen verlenen is het inventariseren van de hulpvraag van de patiënt essentieel. Shared decision making en zorg op maat zijn hierbij uit­gangspunten. Op deze wijze kan de pati­ënt de regie voeren over zijn revalidatie. Hij is daardoor meer betrokken bij zijn behandeling en is gemotiveerder.1 Op dit moment lopen er ook in Nederland veel initiatieven om samen beslissen onder de aandacht te brengen (bijvoorbeeld de landelijke initiatieven ‘begin een goed gesprek’ en ‘drie goede vragen’). Om samen te kunnen beslissen, is het van essentieel belang goed in kaart te bren­gen welke wensen en behoeftes de patiënt heeft in zijn zorgtraject en daarna. Dit geldt ook voor patiënten bij wie de com­municatie bemoeilijkt is door een afasie.2 Afasie komt voor bij een kwart tot een derde van de patiënten in de acute fase na een CVA.3 Dit betreft zo’n 10.000

Literatuurlijst

 

 1. Stacey D, Bennett C, Barry M, Col N, Eden K, Holmes-Rovner M, Llewellyn-Thomas H, Lyddiatt A, et al. Decision aids for peo­ple facing health treatment or screening decisions. Cochrane Database Syst Rev 2011; doi: 10.1002/14651858.CD001431. pub3.
 2. Broersen S, Shared decision making voor beginners, Medisch contact 2011; https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/shared-decision-making-voor-beginners.htm, geraadpleegd op 3-12-20
 3. COPM). Learn to Use the COPM. Geraadpleegd op 13 oktober 2017, van COPM, The Canadian Occupational Performance Measure: http://www.thecopm.ca/learn/#steps_identify
 4. Law M, Baptiste S, Carswell A, McColl M, Polatajko H Pollock N. The Canadian Occupational Performance Measure. Fifth editi­on; Canadian Association of Occupational Therapy Publications ACE: Ottawa, 2014.
 5. Steultjens EMJ, Cup EHC, Zajec J Hees S van. (2013). Ergotherapierichtlijn CVA. 2013. Nijmegen/Utrecht: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen/Ergotherapie Nederland.
 6. Dalemans RW. Facilitating the participation of people with ap­hasia in research: a description of strategies. Clinical rehabilita­tion 2009;23:948-59.
 7. Rose TW. Aphasia friendly written health information con­tent and design characteristics. International Journal of Speech-Language Pathology 2011;13:335-47. doi: 10.3109/ 17549507.2011.560396. Epub 2011 Jun 17.
 8. Groenenboom-De Jong WP. Afasievriendelijk meten van reva­lidatieresultaten. Logopedie 2016;88:7.
 9. Herbert RH. Accessible information guidelines, making infor­mation accessible for people with aphasia. 2012. Londen, Enge­land: Stroke association.
 10. Hilari, K. & Byng, S. (2001). Measuring quality of life in people with aphasia: The Stroke Specific Quality of Life Scale. Interna­tional Journal of Language & Communication Disorders, 36(2), pp. 86-91. doi: 10.3109/13682820109177864
 11. Rose TW. Guiding principles for printed education materials: Design preferences of people with aphasia. International Jour­nal of Speech-Language Pathology (2012;14:11-23. doi: 10.3109/ 17549507.2011.631583. Epub 2011 Dec 5.
 12. Sclera. Sclera pictogrammen. Geraadpleegd januari 2018, van Sclera: http://www.sclera.be/nl/picto/overview
 13. Ewijk L van, Versteegde L, Raven-Takken E, Wal N ter. The Stroke Aphasia Quality of Life Scale, generic stroke version, 2017, Nederlandse versie, handleiding www.onderzoek.hu.nl