220 Weergaven
47 Downloads
Log in
Dysfagie kan voorkomen bij mensen van alle leeftijden en treft naar schatting ongeveer 8% van de wereldbevolking (Cichero 2017). De prevalentieschattingen van dysfagie bij de populatie ouderen zijn meer dan 30%, bij patiënten na een cerebro vasculair accident (CVA) kan dit oplopen tot 91% (Groher & Crary, 2010) en tot 60-80% bij mensen met neurodegeneratieve ziekten (Turly et al., 2009). Preva¬lentiecijfers van dysfagie bij kinderen met neurologische of ontwik¬kelingsstoornissen variëren van 85 tot 89% (Benfer et al., 2013). Door de dubbele vergrijzing in onze samenleving is er een toename van dysfagie te verwachten van mensen met presbyfagie, slikproblemen door normale verouderingsprocessen.

Logopedisten stellen de aard en ernst van de dysfagie vast en adviseren en behan­delen mensen met dysfagie. Naast directe therapeutische interventies kan het aan­passen vana voedsel- en vochtconsisten­ties nodig zijn voor het optimaliseren van de slikfunctie (Kalf & Rood, 2009). Vanwege onduidelijkheid over de gebruikte termi­nologie voor consistenties van voeding en vocht is het International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)-raam­werk ontworpen (Cichero et al., 2017). IDDSI is een internationale classificatie van consistenties van vloeistoffen en voeding, die geschikt is voor alle leeftijden en zor­gomgevingen en onafhankelijk is van cul­tuur (https://iddsi.org/Framework). Door een internationale onderzoeksgroep is grondig research verricht om tot de hui­dige classificatie te komen (Kalf, 2022).

IDDSI is bedoeld als hulpmiddel voor logopedisten, diëtisten, voedingsassisten­ten en verpleegkundigen (IDDSdex, 2021). Het doel van

Literatuurlijst

 1. Benfer, K.A., Weir, K.A., Bell, K.L., Ware, R.S., Davies, P.S., Boyd, R.N. (2013). Oropharyngeal dysphagia and gross motor skills in children with cerebral palsy. Pediatrics, 131, e1553–e1562. https:// doi.org/10.1542/peds.2012-3093
 2. Cichero, J.A.Y., Lam, P., Steele, C.M. et al. (2017). Development of International Terminology and Definitions for Texture-Modified Foods and Thickened Fluids Used in Dysphagia Management: The IDDSI Framework. Dysphagia, 32, 293-314. Geraadpleegd op 10 september 2021, van https://doi.org/10.1007/s00455-016-9758-y
 3. Cichero, J.A.Y., Steele, C.M., Duivenstein, J. et al. (2013). The Need for International Terminology and Definitions for Texture- Modified Foods and Thickened Liquids Used in Dyphagia Ma­nagement: Foundations of a Global Initiative. Current Physical Medicine and Rehabilitation Reports, 1 (4) 280-291. https://dx.doi. org/10.1007%2Fs40141-013-0024-z
 4. De Bodt, M., D’hondt, M., Guns, C., van Nuffelen, G., & Vander­wegen, J. (2015). Dysfagie. Handboek voor de klinische praktijk. Garant.
 5. Distrivers (z.d.). IDDSI. Geraadpleegd op 10 september 2021, van http://www.distrivers.nl/iddsi-2/
 6. Dusseldorp, M., & van Gent, N. (Hosts). (2020, 27 mei). Franka en Marise over de IDDSI (Nr.3) [Podcastaflevering]. In het slikkanaal. Het Slikkanaal. Afl. 3 – Franka en Marise over IDDSI – Het Slikka­naal | Podcast op Spotify
 7. Groher, M.E. & Crary, M.A. (2010). Dysphagia. Clinical manage­ment in adults and children. Mosby-Elsevier.
 8. IDDSI (2021) History. Geraadpleegd op 8 november 2021, van htt­ps://iddsi.org/About-Us/History
 9. IDDSI (2021) Implementation. Geraadpleegd op 13 september 2021, van https://iddsi.org/Implementation
 10. IDDSI (2021) Implementation Guides. Geraadpleegd op 8 november 2021, van https://iddsi.org/IDDSI/media/images/Implementation­Guides/Clinicians-and-Health-Care-Providers_IDDSI-Implemen­tation-Guide_Final_3April2018.pdf
 11. IDDSI (2021) Netherlands. Geraadpleegd op 28 september 2021, van https://iddsi.org/Netherlands
 12. IDDSIdex (2021). Wat is de IDDSI? Geraadpleegd op 10 september 2021, van https://www.iddsidex.nl/overiddsi
 13. Kalf, H., & Rood, B. (2009). Slikstoornissen bij volwassenen. Bohn Stafleu van Loghum.
 14. Kalf, H. (2022). De Nederlandstalige IDDSI 2.0 online. Geraad­pleegd op 3 mei 2022 van https://www.nvlf.nl/artikelen/neder­landstalige-iddsi-2-0-online/
 15. Nestle Health Science (2019, 18 januari). IDDSI-workshops. Ge­raadpleegd op 10 september 2021, van https://www.nestlehealths­cience.nl/nl/nieuws/iddsi-workshops-nieuws
 16. Nutrisis (2021, 1 oktober). IDDSI: op weg naar de normalisatie van op dysfagie aangepaste voedingsconsistenties. Geraadpleegd op 10 september 2021, van http://www.nutrisis.solina-group.eu/ nl/artikel/l-iddsi-op-weg-naar-de-normalisatie-van-op-dysfagie-aangepaste-voedingsconsistenties/
 17. NVKNO (2016). Richtlijn Orofaryngeale dysfagie. Geraadpleegd op 19 september 2021, van Richtlijn-Orofaryngeale-dysfagie.pdf (hoofdhalskanker.info)
 18. Porsius, A. (2020, 7 oktober). Wat is IDDSI? [Foto]. Dat is even slik­ken. Geraadpleegd op 10 januari 2022, van https://datisevenslik­ken.nl/iddsi/
 19. Rosenbek, J.C., & Jones, H.N. (2009). Dysphagia in movement dis­orders. Plural Publishing.
 20. Schuurman, C. (2020). Consistentie-classificatie voor dranken en voeding vernieuwd. Nederlandse tijdschrift voor Voeding en di­ëtetiek. Geraadpleegd op 10 september 2021, van https://ntvd. media/wp-content/uploads/2020/03/NTVD-THEMA_2020_Toe­gelicht-IDDSI.pdf
 21. Turley, R., Cohen, S. (2009). Impact of voice and swallowing pro­blems in the elderly. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2009, 140, 33–36. https://doi.org/10.1016/j.otohns.2008.10.010.
 22. Visser, C. (2019). Bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van het IDDSI-raamwerk. [Bachelorscriptie. Hanzehogeschool Groningen]. HBO Kennisbank