Samenvatting

Er bestaat nog steeds veel onduidelijkheid rondom definitie en diagnostisering van auditieve verwerkingsproblemen. Dit artikel bespreekt de werkwijzen van negen Nederlandse audiologische centra aan de hand van casusbeschrijvingen. Deze werkwijzen blijken overeenkomsten te vertonen wat betreft multidisciplinaire benadering en de uiteindelijke advisering. Er zijn echter verschillen in de inrichting van het diagnostisch proces en de keuze van de diagnostische tests. Deze verschillen weerspiegelen een gebrek aan eenduidigheid bij de benadering van hulpvragen op het gebied van luistervaardigheid. Daarnaast wordt het ICF-model gepresenteerd als hulpmiddel bij het in kaart brengen van het functioneren van kinderen met klachten op het gebied van auditieve verwerking. Dit model is bruikbaar om het klinisch redeneren rondom deze problematiek te ondersteunen en hiermee een onderbouwd behandelplan op te kunnen stellen. Tenslotte worden drie onderzoeksprojecten beschreven, die momenteel uitgevoerd worden om een goed onderbouwd Position Statement te kunnen ontwikkelen (kader 2).


886 Weergaven
28 Downloads
Log in
Klinisch redeneren rondom problemen in de auditieve verwerking Problemen met luisteren en verstaan in alledaagse luistersituaties kunnen bij een normale gehoordrempel benoemd worden als auditieve verwerkingsproblemen. Kinderen met dergelijke problemen kunnen verwezen worden naar een audiologisch centrum, waar via een diagnostische procedure de sterke en zwakke auditieve en overige vaardigheden in kaart worden gebracht, om een eventuele diagnose en vervolgens een remediëringsplan te kunnen opstellen en uitvoeren.Klinisch redeneren rondom problemen in de auditieve verwerking Problemen met luisteren en verstaan in alledaagse luistersituaties kunnen bij een normale gehoordrempel benoemd worden als auditieve verwerkingsproblemen. Kinderen met dergelijke problemen kunnen verwezen worden naar een audiologisch centrum, waar via een diagnostische procedure de sterke en zwakke auditieve en overige vaardigheden in kaart worden gebracht, om een eventuele diagnose en vervolgens een remediëringsplan te kunnen opstellen en uitvoeren.

De vele onduidelijkheden rondom auditieve verwerkingsproblematiek zorgen voor diversiteit in het handelen van professionals. Nadat in het eerste decennium van deze eeuw de Nederlandse audiologische centra beschikking hadden gekregen over diverse mogelijkheden om auditieve vaardigheden in kaart te brengen (zie Neijenhuis & van Herel-de Frel, 2010 voor een overzicht) ontstond onder de professionals geleidelijk de volgende vraag: Wat is nu, op basis van de huidige kennis en ervaring, de beste werkwijze? Verdient deze groep (nog steeds) aparte aandacht met specifieke diagnostische procedures?

Dit artikel bespreekt de huidige werkwijze van verschillende Nederlandse audiologische centra. Deze werkwijzen zijn verzameld via de deelnemers aan de FENAC studiedag ‘Diagnostiek van auditieve verwerkingsproblemen’ op 21 mei 2014 (zie ook Drullman et al., 2014). Vervolgens is het ICF-model toegepast om de luisterproblemen in kaart te brengen, waarmee een bredere kijk op de problematiek verkregen wordt.

Inleiding

Reeds meer dan 30 jaar bestaat er, zowel nationaal als internationaal, discussie rondom een aantal fundamentele kwesties bij auditieve verwerkingsproblemen (AVP; internationaal (Central)

Literatuurlijst

 1. American Academy of Audiology (2010). Diagnosis, Treatment and Management of Children and Adults with Central Auditory Processing Disorder. Verkrijgbaar via http://www.audiology.org/resources/documentlibrary/ documents/capd%20guidelines%208-2010.pdf
 2. American Speech-Language Hearing Association (2005). (Central) auditory processing disorders; technical report. Verkrijgbaar via http://www.asha.org/policy/TR2005-00043/
 3. Baas (2011). Educational Audiology: Methodology for auditory processing disorders. Journal of Hearing Science , 1 (3), 1-2.
 4. British Society of Audiology (2011a). Position Statement Auditory Processing Disorder. Verkrijgbaar via http:// www.thebsa.org.uk/docs/docsfromold/BSA_APD_PositionPaper_31March11_FINAL.pdf
 5. British Society of Audiology (2011b). APD management guidance document. Verkrijgbaar via http://www.
  thebsa.org.uk/docs/docsfromold/BSA_APD_Management_1Aug11_FINAL_amended17Oct11.pdf
 6. Bocca, E. & Calearo, C.. 1963. Central hearing processes. In: Jerger, J., ed. Modern developments in audiology.
  New York: Academic Press, pp. 337-370.
 7. DeBonis, D. (2015). It’s time to rethink Central Auditory Processing Disorder protocols for school-age children.
  American Journal of Audiology , 24, 124-136.
 8. Drullman, R., Van Herel-de Frel, J., Dekelver, J. & Neijenhuis, K. 2014. Studiedag diagnostiek van auditieve verwerkingsproblemen. Van Horen Zeggen , 55: 22.
 9. Dunn, W. & Rietman, A. (2013) Sensory Profile-NL-herziene editie. Amsterdam: Pearson.
 10. Fey, M. E., Richard, G., Geffner, D., Kamhi, A. G., Medwetsky, L., Paul, D, Schooling, T. (2011). Auditory Processing Disorders and Auditory/Language Interventions: An Evidence-Based Systematic Review. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 42 , 246-264.
 11. Kamhi, A. G. (2011). What speech-language pathologists need to know about auditory processing disorder.
  Lang Speech Hear Serv Sch, 42 (3), 265-272.
 12. Manly, T., Robertson, I.H., Anderson, V., & Nimmo-Smith, I. (2004).Test of Everyday Attention For Children,Nederlandse vertaling. Amsterdam: Pearson.
 13. Moore, D. R., Rosen, S., Bamiou, D. E., Campbell, N. G. & Sirimanna, T.. 2013. Evolving concepts of developmental auditory processing disorder (APD): a British Society of Audiology APD special interest group ‘white paper’. International Journal of Audiology , 52: 3-13. doi: 10.3109/14992027.2012.723143.
 14. Neijenhuis, K.. 2003. Handleiding ‘Nijmeegse testbatterij voor auditieve verwerkingsproblemen’ .
  Nijmegen: UMC St. Radboud, afd. KNO/audiologisch centrum.
 15. Neijenhuis, K. & Van Herel-de Frel, J. (2010). Diagnostiek van auditieve verwerkingsproblemen op het audiologisch centrum; evaluatie van een procedure. Van Horen Zeggen , 51: 10-18.
 16. Neijenhuis, K. & Nijland, L. (2005). Signalering van auditieve verwerkingsproblemen. Van Horen Zeggen , 46:12-19.
 17. NVLF (2009). ICF voor de logopedie. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie / Nederlands Paramedisch Instituut: Interne publicatie.
 18. NVLF (2013). Beroepsprofiel logopedist. Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Verkrijgbaar via http://nvlf.logopedie.nl/site/beroepscode_en_beroepsprofiel
 19. RIVM (2002) Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health.
 20. Houten: Bohn, Stafleu van Loghum. Verkrijgbaar via http://www.rivm.nl/who-fic/in/ICFwebuitgave.pdf
 21. Simkens, H. & Verhoeven, L. (2000). Auditieve tests voor basisschoolkinderen . Eindhoven: Kentalis (voorheen:Instituut Sint Marie), interne publicatie
 22. Timmerman, K., Ceyssens, M., Litière, M. (2005). Diagnostiek in 3D; multidisciplinaire diagnostiek gericht op handelen en begeleiden . Leuven: Acco.