1014 Weergaven
61 Downloads
Log in
Vaak wordt in interactie met jonge kinderen met TOS de gesproken taal ondersteund met gebaren. Naar het effect hiervan is nog weinig onderzoek gedaan. In dit artikel wordt een studie beschreven naar de perceptie van medewerkers van de vroegbehandeling van de NSDSK over het gebruik van gebaren bij peuters met TOS en naar de samenhang van hun oordelen met de taalvaardigheid van kinderen met TOS op de groepen.

Binnen de vroegbehandeling voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis(TOS) worden vaak gebaren gebruikt om de gesproken taal te ondersteunen. Professionals gaan ervan uit dat het gebruik van gebaren kan helpen ter verbetering van de taalontwikkeling bij jonge kinderen met TOS. Een voorwaarde om te communiceren is dat het kind gericht is op de taal van anderen. Omdat jonge kinderen met TOS onvoldoende taalvaardig zijn om verbaal duidelijk te maken wat ze bedoelen, kan het gebruik van gebaren hen helpen. Gebaren kunnen gebruikt worden zodat het kind de ander beter begrijpt, maar ook kan het kind met gebaren zelf duidelijk maken wat het wil. Het kan een stap zijn op weg naar gesproken taalverwerving. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de effecten van het gebruik van gebaren bij kinderen met TOS op de taalontwikkeling.

In 2007 heeft het toenmalige onderzoeksinstituut Pontem van Kegg en Viataal een literatuurreview uitgevoerd naar het gebruik van gebaren en gestures bij kinderen met TOS (Kouwenberg,

Literatuurlijst

  1. Dungen, L. van den. (2006). Taaltherapie voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen . Bussum: Coutinho.
  2. Dunn, L.M. & Dunn, L.M. (2005). Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL . Nederlandse versie door Liesbeth Schlichting. Amsterdam: Harcourt Assessment B.V.
  3. Gerritsen, B., & Wijkamp I. (2004). Gebaren bij jonge kinderen met ernstige spraak en/of taalmoeilijkheden,Van Horen Zeggen , 41(1), 13-18.
  4. Kouwenberg, M., Weerdenburg, van, M., & Slofstra-Bremer, C. (2008). Het gebruik van gestures en gebaren bij ernstige spraak- en taalmoeilijkheden (ESM): een review , www.kentalis.nl.
  5. Pepper, J. & Weitzman, E. (2009). Praten doe je met z’n tweeën . SWP.
  6. Schlichting, J.E.P.T. & Lutje Spelberg, H.C. (2010). Schlichting Test voor Taalproductie-II . Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  7. Schlichting, J.E.P.T. & Lutje Spelberg, H.C. (2010). Schlichting Test voor Taalbegrip . Houten: Bohn Stafleu van Loghum.