606 Weergaven
37 Downloads
Log in
In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen volwassene laaggeletterd. Dit betekent dat ongeveer één op de negen Nederlanders moeite heeft met lezen en schrijven. Veel laaggeletterden hebben ook moeite met rekenen (Stichting Lezen en Schrijven, 2018a), maar hier wordt in dit artikel niet verder op ingegaan. Met laaggeletterdheid wordt niet ongeletterdheid bedoeld. Laaggeletterden kunnen wel lezen en schrijven, maar kunnen dit slechts beperkt. Ze beheersen het taal¬niveau 2F niet. Het taalniveau 2F is het eindniveau van het vmbo en mbo 2/3 en wordt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gezien als het minimale taalniveau waarmee mensen kunnen participeren in de samenleving (Stichting Lezen en Schrij¬ven, 2018a).

Laaggeletterdheid

De grootste groep mensen die laaggelet­terd zijn, hebben het Nederlands niet als moedertaal. Maar van deze groep is voor circa 65% het Nederlands hun moedertaal (Rijksoverheid, 2023). De grootste groep laaggeletterden is tussen de 16 en 65 jaar (ongeveer 1,8 miljoen mensen) (Stichting Lezen en Schrijven, 2018a). Zorgelijk is dat ongeveer 18% van de 15-jarigen het risico loopt om laaggeletterd te worden (Stich­ting Lezen en Schrijven, 2018b).

Ondanks Rijksoverheidsprogramma’s ge-richt op het verkleinen van de groep laag­geletterden in Nederland zal deze groep niet snel kleiner worden. Stichting Lezen en Schrijven geeft in 2018 aan dat de groep laaggeletterden in de afgelopen jaren is gestegen als gevolg van groei van het aan­tal nieuwkomers dat in hun land van her­komst beperkte onderwijskansen heeft gehad. Ook de vergrijzing wordt gezien als reden voor deze groei, omdat

Literatuurlijst

 1. Council of Europe (2020), Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume, Council of Europe Publishing, Strasbourg, available at www.coe.int/lang-cefr.
 2. Dienst Publiek en Communicatie (2022). Taalniveau B1. Verkregen op 2-2-2023 via https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
 3. Goddijn, S., van Horen, F., Leenders, I., Molenaar, I. & Visser, W. (2011). De taal van mr. Jip van Harten en dr. Janneke Bavelinck. Sdu Uitgevers
 4. Inspectie van het Onderwijs (2023). De staat van het Onderwijs. Verkregen op 16-5-2023 via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2023/05/10/staat-van-het-onderwijs-2023
 5. Klinkende taal (2022). Schrijf heldere teksten. Klinkende taal
 6. Loo van Eck (2022). Schrijven in taalniveau B1. Loo van Eck
 7. Nederlandse taalunie (2008). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen. Nederlandse Taalunie.
 8. PwC (2018). Maatschappelijke kosten laaggeletterdheid. PwC.
 9. Rijksoverheid (z.d.) Aanpak laaggeletterdheid. Verkregen op 2-2-2023 via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/laaggeletterdheid/aanpak-laaggeletterdheid
 10. Stichting Lezen en Schrijven (2018a) Laaggeletterdheid in Nederland. Verkregen op 2-2-2023 via https://www.lezenenschrijven.nl/informatie-over-laaggeletterdheid-nederland
 11. Stichting Lezen en Schrijven (2018b) Feiten & Cijfers Laaggeletterdheid. Maastricht University
 12. Swart, N. M., Gubbels, J., in ‘t Zandt, M., Wolbers, M. H. J., & Segers, E. (2023). PIRLS-2021: Trends in leesprestaties, leesattitude en leesgedrag van tienjarigen uit Nederland. Expertisecentrum Nederland
 13. Van der Horst, P. (2015). Begrijpelijk schrijven voor iedereen. Uitgeverij Prometheus Bert Bakker