Samenvatting

In het kort

Dit literatuuronderzoek richt zich op verschillende facetten van glo­bus faryngeus die van belang zijn voor logopedisten: de historische perspectieven, mogelijke oorzaken, comorbiditeiten, onderdelen van het medisch en logopedisch onderzoek en logopedische behandel­methoden. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat globus­klachten meerdere mogelijke oorzaken en comorbiditeiten hebben, waardoor een multidisciplinaire en holistische benadering effectief kan zijn.


854 Weergaven
119 Downloads
Log in
Globus faryngeus is een veelvoorkomende aandoening die 3 tot 4% van de nieuwe verwijzingen naar de KNO-polikliniek vertegen¬woordigt. Alaani, Vengala, & Johnston (2007) hebben deze prevalen¬tie percentages verzameld vanuit studies uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het is moeilijk een eenvoudige definitie van globus faryngeus te formuleren. Vaak worden tijdens het anamnese¬gesprek en onderzoek van een cliënt beschrijvingen van de symptomen gebruikt in plaats van een duidelijke definitie. Beschrijvingen die gebruikt worden zijn een ‘brok in de keel,’ het gevoel dat er iets ‘heel diep achter in de keel zit’ of het gevoel dat men ‘over een drem¬pel heen’ moeten slikken. Een duidelijke en volledige uitleg van globus faryngeus kan positief bijdragen aan de vertrouwensband tussen cliënt en therapeut. Uit een onderzoek van Mololy & Charter (1982) blijkt dat de mogelijkheid bestaat dat door de geruststelling van een heldere uitleg over de aandoening er snel herstel van de globusklachten plaatsvindt.

Vanaf de herstart van logopedische behandelingen na de eerste lockdown door COVID-19 in juni 2020, werd een toe­name geconstateerd van globusklachten bij cliënten die doorverwezen werden van de KNO-arts naar de logopediepraktijk van de auteur. In de maanden augustus tot en met oktober 2020 had 46% (13/28) van alle nieuwe cliënten van auteur globusklach­ten. Deze nieuwe instroom van klachten is de aanleiding voor dit literatuuronder­zoek. Het doel van dit literatuuronder­zoek is globus faryngeus te definiëren en de mogelijke oorzaken en comorbiditei­ten te kunnen herkennen, zodat effectieve behandelkeuzes gemaakt kunnen worden in overleg met de KNO-arts, logopedist en patiënt, op basis van de meest relevante wetenschappelijke onderzoeken.

Historische perspectieven en definities van globus faryngeus

De historische perspectieven geven inzicht in hoe er tot onze huidige beschrij­ving van globusklachten is gekomen.

Literatuurlijst

 1. Alaani, A., Vengala, S., & Johnston, M. N. (2007). The role of barium swallow in the management of the globus pharyngeus. European archives of oto-rhino-laryngology264(9), 1095-1097.
 2. Arboleda, B. M. W., & Frederick, A. L. (2008). Considerations for maintenance of postural alignment for voice production. Journal of Voice22(1), 90-99.
 3. Aziz, Q., Fass, R., Gyawali, C. P., Miwa, H., Pandolfino, J. E., & Zerbib, F. (2016). Esophageal disorders. Gastroenterology, 150(6), 1368-1379.
 4. Belafsky, P. C., Postma, G. N., & Koufman, J. A. (2002). Validity and reliability of the reflux symptom index (RSI). Journal of voice16(2), 274-277.
 5. Bouchoucha, M., Girault-Lidvan, N., Hejnar, M., Mary, F., Airinei, G., & Benamouzig, R. (2019). Clinical and psychological characteristics of patients with globus. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology43(5), 614-622.
 6. Cardoso, R., Lumini-Oliveira, J., & Meneses, R. F. (2019). Associations between posture, voice, and dysphonia: a systematic review. Journal of Voice33(1), 124-e1.
 7. Cashman, E. C., & Donnelly, M. J. (2010). The natural history of globus pharyngeus. International Journal of Otolaryngology, 159630.
 8. Cherry, J., Siegel, C. I., Margulies, S. I., & Donner, M. (1970). Pharyngeal localization of symptoms of gastroesophageal reflux. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology79(5), 912-915.
 9. Deary, I. J., Wilson, J. A., Harris, M. B., & MacDougall, G. (1995). Globus pharyngis: development of a symptom assessment scale. Journal of psychosomatic research39(2), 203-213.
 10. Gatta, L., Vaira, D., Sorrenti, G., Zucchini, S., Sama, C., & Vakil, N. (2007). Meta‐analysis: the efficacy of proton pump inhibitors for laryngeal symptoms attributed to gastro‐oesophageal reflux disease. Alimentary pharmacology & therapeutics25(4), 385-392.
 11. Gerritsen, G. J., Tilanus, H. W., & Knegt, P. P. (1990). ‘Globus’; real or virtual? Nederlands tijdschrift voor geneeskunde134(29), 1385-1387.
 12. Halum, S. L., Butler, S. G., Koufman, J. A., & Postma, G. N. (2005). Treatment of globus by upper esophageal sphincter injection with botulinum A toxin. Ear, Nose & Throat Journal84(2), 74.
 13. Hamdan, A. L., Khalifee, E., Ghanem, A., Mansour, H., & Yammine, E. (2019). Predictive value of globus pharyngeus in patients with functional dysphonia versus organic dysphonia. The Laryngoscope129(4), 930-934.
 14. Jacobson, B. H., Johnson, A., Grywalski, C., Silbergleit, A., Jacobson, G., Benninger, M. S., & Newman, C. W. (1997). The voice handicap index (VHI) development and validation. American Journal of Speech-Language Pathology6(3), 66-70.
 15. Khalil, H., Abushaala, A., Stavrakas, M., Marguerat, D. G., Bos-Clark, M., Hart, R., & Chatterjee, A. (2020). Speech Therapy in the Treatment of Globus Pharyngeus: Development of a Mobile Application to Improve Patient Access. Egyptian Journal of Ear, Nose, Throat and Allied Sciences21(2), 88-93.
 16. Khalil, H. S., Reddy, V. M., Bos‐Clark, M., Dowley, A., Pierce, M. H., Morris, C. P., & Jones, A. E. (2011). Speech therapy in the treatment of globus pharyngeus: how we do it. Clinical Otolaryngology36(4), 388-392.
 17. Khalili, H. (2020). Online interprofessional education during and post the COVID-19 pandemic: a commentary. Journal of Interprofessional Care34(5), 687-690.
 18. Kirch, S., Gegg, R., Johns, M. M., & Rubin, A. D. (2013). Globus pharyngeus: effectiveness of treatment with proton pump inhibitors and gabapentin. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology122(8), 492-495.
 19. Kwiatek, M. A., Mirza, F., Kahrilas, P. J., & Pandolfino, J. E. (2009). Hyperdynamic upper esophageal sphincter pressure: a manometric observation in patients reporting globus sensation. The American Journal of Gastroenterology104(2), 289-298.
 20. Lee, B. E., & Kim, G. H. (2012). Globus pharyngeus: a review of its etiology, diagnosis and treatment. World Journal of Gastroenterology18(20), 2462.
 21. Malcomson, K. G. (1968). Globus hystericus vel pharyngis (a reconnaissance of proximal vagal modalities). The Journal of Laryngology & Otology, 82, 219-230.
 22. Merskey, H., & Merskey, S. J. (1993). Hysteria, or “suffocation of the mother”. Canadian Medical Association Journal, 148, 399-405.
 23. Mololy PJ, & Charter RMA. The globus symptom. ArchOtolaryngol 1982; 108: 740-4.
 24. Oishi, N., Saito, K., Isogai, Y., Yabe, H., Inagaki, K., Naganishi, H., Hiroyuki, K., Ogawa, K. (2013). Endoscopic investigation and evaluation of anxiety for the management of globus sensation. Auris Nasus Larynx40(2), 199-203.
 25. Purcell, J. (1707). A treatise of vapours or hysteric fits (2de ed.). Londen, Engeland: Edward Place.
 26. Selleslagh, M., Van Oudenhove, L., Pauwels, A., Tack, J., & Rommel, N. (2014). The complexity of globus: a multidisciplinary perspective. Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology11(4), 220.
 27. Timon, C., Cagney, D., O’Dwyer, T., & Walsh, M. (1991). Globus pharyngeus: long-term follow-up and prognostic factors. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 100(5), 351-354.
 28. Tokashiki, R., Funato, N., & Suzuki, M. (2010). Globus sensation and increased upper esophageal sphincter pressure with distal esophageal acid perfusion. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 267, 737-741.
 29. Torigian, D. A., & Ramchandani, P. (2016). Radiology Secrets Plus E-Book. Londen, Engeland: Elsevier Health Sciences.
 30. Verlinden, J. (2015). Richtlijn Stemklachten. Utrecht, Nederland: Nederlandse Vereniging van Keel-Neus-Oorheelkunde van het Hoofd-Halsgebied.
 31. Wareing, M., Elias, A., & Mitchell, D. (1997). Management of globus sensation by the speech therapist. Logopedics Phoniatrics Vocology22(1), 39-42.