Log in
In 2017 en 2018 organiseert ideaLOGO Academy meerdere Suus & Luuk-dagen door het hele land. Tijdens deze symposiumdagen staat de behandeling van spraakproblemen bij kinderen centraal. Op 9 december 2017 bezochten logopedisten en leerkrachten de Suus & Luuk-dag in Molenschot. Van een aantal van de workshops en lezingen die tijdens deze Suus & Luuk-dag op het programma stonden volgt hier een verslag.

Spraakontwikkeling en spraakproblemen bij kinderen

Na het welkomstwoord van Diana Baarda (ideaLOGO, c) wordt de eerste plenaire lezing verzorgd door Marjolein Coppens (ProNect). In haar lezing besprak ze op basis van recente inzichten in vogelvlucht de normale spraakontwikkeling van kinderen in hun moedertaal. Door deze lezing begonnen alle aanwezigen met dezelfde basiskennis, een handige en slimme insteek. In een hoog tempo verwoordde Marjolein Coppens hoe kinderen fonemen leren combineren tot woorden. Ze benadrukte dat taal een afspraak is. Bij de uitspraak van spraakklanken zijn er ook regionaal veel variaties. Dit is geen probleem of stoornis. We zien een andere uitspraak pas als een probleem als we elkaar niet meer goed kunnen verstaan. Na de normale spraakontwikkeling ging Marjolein Coppens in op fonologische en fonetische spraakproblemen. Neurologische spraakproblemen kwamen terug in een andere lezing (niet in dit verslag). Spreker benadrukte de verschillen tussen een fonologische en een fonetische stoornis en illustreerde diverse fonologische problemen en fonetische