493 Weergaven
5 Downloads
Log in
Op 27 september vond het jaarlijks congres Educational Needs plaats, georganiseerd door Lexima. Het werd dit jaar gehouden in Pathé in Ede. Deelnemers aan dit congres waren in hoofdzaak leerkrachten en remedial teachers, maar ook werd een enkele logopedist ontdekt en een aantal psychologen en orthopedagogen. Het congres startte met een plenaire opening en werd vervolgd met verschillende deelsessies die vooraf door de deelnemers konden worden uitgekozen. Het was een zeer goed bezocht congres, met meer dan 500 deelnemers.

Breinvriendelijk onderwijs

De plenaire lezing werd gegeven door dr. Wim Tops (Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Neurolinguïstiek, CLCG). De heer Tops stelde dat het passend onderwijs struikelt over het gegeven dat ‘one size fits all’ niet opgaat bij onderwijs voor kinderen met een eigen hulpvraag of meerdere hulpvragen (passend onderwijs). Dit omdat we te maken hebben met elkaar beïnvloedende elementen in gedrag, cognitie, neurobiologie en genetica. Spreker is van mening dat het hokjes-denken en indelen van mensen langzaam aan het verdwijnen is, nu er steeds meer inzichten komen over oorzaken van stoornissen en beperkingen. We leren steeds meer over strategieën die we kunnen inzetten in het onderwijs, en over het leren van kinderen. We zouden onze oplossingen dus beter kunnen aanpassen naar aanleiding van de nieuwste inzichten.

Een mogelijk goede oplossing gebaseerd op deze nieuwe inzichten, is volgens de heer Tops: breinvriendelijk leren. Dit houdt in dat we de kennis over het brein en