Samenvatting

Het Groninger Expertisecentrum voor Taal- en Communicatiestoornissen (GETC) heeft drie nieuwe Apps voor de diagnostiek en behandeling van afasie ontwikkeld. Het betreft een Token Test App, een App voor de diagnostiek van stoornissen in het begrip en de productie van werkwoorden (Werkwoorden- en Actietest: WAT) en zinnen (Zinnen- en Anagrammentest: ZAT) en een App voor een therapieprogramma (Actie!) om dergelijke stoornissen te behandelen. De achtergronden van deze materialen worden besproken aan de hand van een taalverwerkingsmodel en de Apps zelf worden geïntroduceerd. Ook is er nu een Afasie Nieuwslezer beschikbaar die nieuwsteksten van internet genereert die geschikt zijn voor mensen met afasie.


1026 Weergaven
11 Downloads
Log in
De mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van afasie breiden zich uit, maar houden geen gelijke tred met de ontwikkelingen op het gebied van technologie. Nog altijd worden de meeste tests en therapieprogramma’s op papier uitgegeven door de klassieke uitgeverijen. De logopedist of klinisch linguïst moet daarbij (beeld-en) geluidsopnamen maken en handmatig scoren. Voor sommige tests is het daarna wel mogelijk om met behulp van een computerprogramma een scoreprofiel te maken, maar eenvoudig is het allemaal niet.

Een van de redenen voor de trage introductie van moderne versies is de hegemonie van uitgeverijen die nauwelijks bereid zijn te investeren in moderner test- en therapiemateriaal. Maar dit is niet het enige. Voor de ontwikkeling van Apps en web-based materiaal is grondige kennis van programmeren voor tablet en computer net zo belangrijk als inzicht in taal en taalstoornissen. Helaas is deze combinatie nauwelijks voorhanden en betreft het twee disciplines die zo verschillend zijn, dat de communicatie, zelfs voor mensen die daarin gespecialiseerd zijn, moeizaam verloopt. Bovendien is de ontwikkeling van Apps, serious games en dergelijke duur. De kosten bedragen al gauw 10.000 – 20.000 euro voor een eenvoudige App en subsidie is moeilijk te verkrijgen, omdat de ontwikkelaar moet mede-investeren. De ontwikkelaars zijn veelal kleine start-upbedrijven die niet in een App met een relatief kleine afzetmarkt geïnteresseerd zijn. Veel initiatieven zijn in de loop der tijd om deze redenen gestrand.

Dankzij een subsidie van de Duurzame Geesteswetenschappen aan de Letterenfaculteit van

Literatuurlijst

 1. Bastiaanse, R. (1998) Werkwoordproductie op woord-en zinsniveau. Logopedie en Foniatrie, 70 , 36-40.
 2. Bastiaanse, R. (2011) Afasie . Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 3. Bastiaanse, R. (2011) Afasie . Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.
 4. Bastiaanse, R. De Aguiar, V. & Satoer, D.D. (2016) Actie! Een therapieprogramma voor de training vaneen therapieprogramma voor afasiepatiënten. Logopedie en Foniatrie, 81 , 220-226.
 5. Bastiaanse, R., Jonkers, R., Quak, Ch. & Varela Put, M. (1997) Werkwoordproduktie op Woord-enZinsniveau: Een Linguïstische Oefenprogramma voor Afasiepatiënte n. Lisse: Swets Test Publishers.
 6. Bastiaanse, R., de Kok, D. & Wolthuis, N. (te verschijnen) Werkwoorden- en Actietest: WAT-App . Groningen: Groninger Expertisecentrum voor Taal- en Communicatiestoornissen (GETC).
 7. Bastiaanse, R., Maas, E. & Rispens, J. (2000) Werkwoorden- en Zinnentest (WEZT) . Lisse: Swets Test Publishers.
 8. Bastiaanse, R., Raaijmakers, S., Satoer, D.D. & E.G. Visch-Brink (2015) RuG Token Test App . Groningen: Groninger Expertisecentrum voor Taal- en Communicatiestoornissen (GETC).
 9. Bastiaanse, R., Rispens, J. & Maas (2000) De Werkwoorden-en Zinnentest (WEZT): Een test die zich richt op het vaststellen van onderliggende stoornissen. Logopedie & Foniatrie, 72 , 259-267.
 10. Bastiaanse, R., Sandt-Koenderman, M. van der & Satoer, D.D. (2016) De Afasie Nieuwslezer . Afasienet.
 11. Bastiaanse, R. & Wolthuis, N. (in voorbereiding) Zinnen-en Anagrammentest: ZAT-App . Groningen:Groninger Expertisecentrum voor Taal-en Communicatiestoornissen (GETC).
 12. Blomert, L., Koster, Ch. & Kean, M.L. (1993). Amsterdam-Nijmegen Test voor Alledaagse Taalvaardigheid . Amsterdam: Hogrefe. > De Renzi, E. &
 13. Faglioni, P. (1978) Normative data and screening power of a shortened version of the Token Test. Cortex, 14 , 41-49.
 14. De Renzi, E. & Vignolo, L.A. (1962) The Token Test: A sensitive test to detect receptive disturbances in aphasics. Brain, 85 , 665-678.
 15. Graetz, P., De Bleser, R. & Willmes, K. (1992) Akense Afasietest (AAT) . Amsterdam: Hogrefe.
 16. Laan, M. van der (2015) Webbased lezen voor individuen met afasie . Masterscriptie Taalwetenschap,Rijksuniversiteit Groningen.
 17. Visch-Brink, E.G., Stronks, D.L. & Denes, G. (2005) De Semantische Associatie Test . Amsterdam: Pearson.