962 Weergaven
5 Downloads
Log in
Een gehoorverlies, hoe klein ook, beïnvloedt sociale ervaringen; veel sociale situaties worden namelijk gekenmerkt door snelle communicatieve interactie en meerdere gesprekspartners. Zelfs voor mensen met een mild gehoorverlies is dit een grote uitdaging. Dit is belangrijk om te erkennen, aangezien juist sociale ervaringen belangrijk zijn voor de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling, alsmede het welbevinden op de korte en lange termijn.

Ongeveer 3% van alle schoolgaande jeugd heeft een gehoorverlies van minstens 30 dB. Dit komt neer op ongeveer 12.000 dove en slechthorende schoolgaande kinderen en jongeren in Nederland. Gezien de relatief lage prevalentie, betekent dit dat kinderen met een gehoorverlies vaak de enige leerling in de klas zijn met een gehoorbeperking, vaak zelfs op school. Niet alleen het gehoorverlies zelf, maar ook de uitzonderlijke positie waarin deze kinderen zich sociaal gezien bevinden, kunnen leiden tot moeilijkheden in de communicatie en sociale interactie met anderen. Dit uit zich in het vaak lagere welbevinden van deze kinderen vergeleken met het welbevinden van horende leeftijdgenootjes. Zo heeft maar liefst 41% van de kinderen met een gehoorverlies en een normale leeraanleg emotionele problemen, tegen 15% van de horende kinderen. In relaties met klasgenoten uiten deze problemen zich ook; kinderen met gehoorverlies worden vaker dan horende klasgenoten niet geaccepteerd, ze zijn minder populair en ze worden vaker genegeerd of afgewezen in de klas. Slechthorende kinderen zijn dan ook bekend met

Literatuurlijst

 1. Antia, S. D., Kreimeyer, K. H., Metz, K. K., & Spolsky, S. (2011). Peer interactions of deaf and hard-of-hearing
  children. In M. Marschark & P.E.Spencer (Eds.), The Oxford handbook of deaf studies, language, and
  education (2nd ed., Vol. 1, pp. 173-187). New York, NY: Oxford University Press.
 2. Antia, S. D., Kreimeyer, K. H., & Reed, S. (2010). Supporting students in general education classrooms. In M.
 3. Marschark & P. E. Spencer (Eds.), The Oxford handbook of deaf studies, language, and education (Vol. 2, pp.
  72-92). New York, NY: Oxford University Press.
 4. CBS (2013). Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag. Retrieved from www.cbs.nl on January 10,
  2013.
 5. Elferink, J., & Van Hamersvelt, G. (2012). FF luisteren. Gouda, The Netherlands: Auris.
 6. Joosten, F. (2003). Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL). Handleiding. Amersfoort: Kwintessens
  uitgevers.
 7. Flook, L., Repetti, R. L., & Ullman, J. B. (2005). Classroom social experiences as predictors of academic
  performance. Developmental Psychology, 41, 319-327. doi:310.1037/0012-1649.1041.1032.1319.
 8. Hartup, W. W. (1992). Peer relations in early and middle childhood. In V. B. Van Hasselt & M. Hersen (Eds.),
  Handbook of social development: A lifespan perspective (pp. 257-281). New York, NY: Plenum.
 9. Konuk, N., Erdogan, A., Atik, L., Ugur, M.B., & Simsekyilmaz, O. (2006). Evaluation of behavioral and
  emotional problems in deaf children by using the child behavior checklist. Neurology Psychiatry and Brain
  Research, 13, 59-64.
 10. Kopun, J.G., & Stelmachowicz, P.G. (1998). Perceived communication difficulties of children with hearing
  loss. American Journal of Audiology, 7, 30-38. doi:10.1044/1059-0889.0701.30
 11. Kouwenberg, M. (2013). Social-emotional factors underlying internalizing problems & peer relations in deaf or
  heard of hearing youth. Ede, The Netherlands: GVO drukkers & vormgevers B.V.
 12. LUMC (2012). Leiden University Medical Center, Leiden. Retrieved from http://www.lumc.nl/con/3080/111
  422/90302025254221/90302053905221/9030301622221/90303015918221/ on February 28,
  2012.
 13. Martin, D. & Bat-Chava, Y. (2003). Negotiating deaf-hearing friendships: coping strategies of deaf boys
  and girls in mainstream schools. Child: Care, Health & Development, 29, 511-521.
 14. Nunes, T., Pretzlik, U., & Olsson, J. (2001). Deaf children’s social relationships in mainstream schools.
  Journal of Deaf Education International, 3, 123-136.
 15. Rubin, K. H., Bukowski, W. M., & Parker, J. G. (2006). Peer interactions, relationships, and groups. In N.
 16. Eisenberg, W. Damon & R. M. Lerner (Eds.), Handbook of child psychology (6 ed., Vol. 3, pp. 571-645).
  Hoboken, NJ: Wiley.
 17. Shaffer, D. R. (2005). Social and personality development. Belmont, CA: Wadsworth.
 18. Sprong Vooruit (2015). Auris en Kentalis, Gouda en Sint Michielsgestel. Retrieved from http://www.
  sprongvooruit.nl/ on October 10, 2015.
 19. Stinson, M. S. & Kluwin, T. N. (2011). Educational consequences of alternative school placements. In M.
  Marschark & P.E.Spencer (Eds.), Oxford handbook of deaf studies, language, and education (pp. 47-62).
  New York, NY: Oxford University Press.
 20. Theunissen, S.C.P.M., Rieffe, C., Petten, A.P., Briaire, J.J., Soede, W., Kouwenberg, M., & Frijns, J.H.M. (2014).
  Self-esteem in hearing-impaired children: the influence of communication, education, and audiological
  characteristics. PLos One, 9, 1-7
 21. Van Eldik, T., Treffers, T.P., Veerman, J.W., & Verhulst, F.C. (2004). Mental health problems of deaf Dutch
  children as indicated by parents’ responses to the child behavior checklist. American Annals of the Deaf,
  148, 390-395.
 22. Van Eldik, T. (2005). Mental health problems of Dutch youth with hearing loss as shown on the Youth Self
  Report. American Annals of the Deaf, 150, 11-16. doi:10.1353/aad.2005.0024.
 23. Van Gent. T., Goedhart, A.W., Hindley, P.A., & Treffers, P.D.A. (2007). Prevalence and correlates of
  psychopathology in a sample of deaf adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 48, 950-958.
 24. Veerman, J.W., Straathof, M.A.E., Treffers, Ph.D.A., Bergh, B.R.H. van den, & Brink, L.T. ten (1997).
  Competentiebelevingsschaal voor kinderen: Handleiding. Lisse: Swets & Zeitlinger B.V.
 25. Vonk. M. (1998). Als je Oren Niet Goed Horen (AJONGH). Sint-Michielsgestel: Kentalis.
  Voor in ’t Holt, A. Inclusie Rating Scale voor Slechthorende Leerlingen. Geraadpleegd op (03-09-2015), van
  http://www.hu.nl/~/media/hu-onderwijsweb/docs/inclusie%20rating%20scale%20voor%20
  slechthorende%20leerlingen%202011.pdf
 26. Wolters, N., Knoors, H., Cillessen, A. H. N., & Verhoeven, L. (2011). Predicting acceptance and popularity in
  early adolescence as a function of hearing status, educational setting, and gender. Research in
  Developmental Disabilities, 32, 2553-2565. doi:2510.1016/j.ridd.2011.2507.2003.
 27. Wolters, N., Knoors, H., Cillessen, A. H. N., & Verhoeven, L. (2012a). Behavioral, Personality, and
  Communicative Predictors of Acceptance and Popularity in Early Adolescence. Manuscript resubmitted for
  publication.
 28. Wolters, N., Knoors, H., Cillessen, A. H. N., & Verhoeven, L. (2012b). Impact of peer and teacher relations on
  deaf early adolescents’ well-being: Comparisons before and after major school transition. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 17, 463-482. doi:10.1093/deafed/ens021.
 29. Wolters-Leermakers, N., & Isarin, J. (2015). Elkaar zien. De sociale pikorde in de klas en wederkerigheid
  tussen pubers met een gehoorverlies en horende klasgenoten. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 54,
  251-259.