429 Weergaven
44 Downloads
Log in
In dit artikel wordt een algemene uitleg over selectief mutisme gege¬ven. Selectief mutisme is een angststoornis, waarbij kinderen thuis wel, maar op school niet praten. Vaak spelen er ook andere proble¬matieken mee (American Psychiatric Association, 2014; Johnson & Wintgens, 2012, Viana, Beidel & Rabian 2009 uit De Jonge, 2016; Güldner, 2012, Kristensen, 2000, Oerbeck & Kristensen, 2008, Stein¬hausen & Juzi, 1996, Steinhausen e.a., 2006 uit De Jonge, 2016). Gedragstherapeutische behandeling volgens één van de behandel¬protocollen voor selectief mutisme is effectief (McHolm, Cunning¬ham & Vanier, 2005; Johnson & Wintgens, 2006; Boer, 2011; Güldner 2012; Smith & Sluckin, 2015; Cohan, Price & Stein, 2006, Pionek, Stone e.a., 2002 uit De Jonge, 2016). Via exposure leert het kind steeds meer durven, doen en spreken. De behandeling is vaak een langdurig pro¬ces, waarbij de inzet van specifieke expertise wenselijk is. Uitleg over wat angst is en hoe de behandeling er uitziet werkt ondersteunend. Kinderen met selectief mutisme hebben moeite om de controle los te laten, ze zijn dus eerder geneigd te vermijden dan om nieuwe stap¬pen te maken. Het is de kunst om als behandelaar haalbare stappen aan te bieden, waardoor het kind meer zelfvertrouwen krijgt.

In februari 2022 verscheen het kinderboek over selectief mutisme, ‘Lekkere kletskop­pen?!’. Hierin vertellen Jessy, Sam, Milas en Eef over hun angst om te spreken en wat daar allemaal nog meer bij komt kij­ken. De casussen in dit artikel komen uit het boek. Selectief mutisme is een relatief onbekende stoornis. Het is de persoon­lijke missie van de auteur van dit artikel om zoveel mogelijk bekendheid aan dit onderwerp te geven.

Jessy zit in groep 5 en is thuis een stoer meisje en een echte kletskop. Op haar crossfiets fietst ze graag op een veldje in de buurt en met haar tweelingzus Jade speelt ze veel spelletjes, waarbij Jessy regelmatig een leidende rol op zich neemt. Op school is Jessy teruggetrokken, stil en kijkt ze de kat uit de boom. Wanneer de juf haar een vraag stelt, duikt ze ineen en zou ze het liefst