Samenvatting

Kauwproblemen komen opvallend vaak voor bij zowel kinderen als volwassen patiënten, terwijl klinisch onderzoek vaak weinig afwijkingen laat zien. Om klachten zoals vermoeidheid bij kauwen, te weinig eten, taai voedsel niet kunnen verwerken en maaltijden die lang duren te kunnen verklaren, zijn twee objectieve instrumenten ontwikkeld: de 6 minutenkauwtest en de Test of Mastication and Swallowing of Solids (TOMASS). In dit artikel worden de aanleiding en ontwikkeling van de testen besproken. Voor beide testen worden normatieve data gepresenteerd, die gebruikt kunnen worden in de diagnostiek van kauwproblemen.


1146 Weergaven
68 Downloads
Log in
In toenemende mate vindt er diagnostisch onderzoek en behandeling van dysfagie plaats, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Er zijn steeds meer instrumenten beschikbaar om de verschillende fases van het slikken in kaart te brengen en dat biedt de mogelijkheid tot nauwkeurige differentiaaldiagnostiek en gerichte adviezen en behandelingen. In het Radboudumc wordt er, naast het klinisch onderzoek van het slikken, gebruik gemaakt van technische onderzoeken zoals slikvideo’s, flexibele endoscopische evaluatie van het slikken (FEES) , spierecho’s van het mondgebied en oppervlakte EMG.

Het kauwen van voedsel is een wezenlijk onderdeel van het slikproces. Kauwen is de vaardigheid om voedsel e­ffectief tussen de kiezen te vermalen en dit vervolgens tot een bolus te kunnen vormen, die weggeslikt kan worden (Le Reverend, Edelson, & Loret, 2014). Een kauwbeweging wordt omschreven als een cyclus met een openings- en sluitingsfase. Kinderen krijgen meestal rond de leeftijd van 6 maanden voor de eerste keer zacht kauwbaar vast voedsel aangeboden. De e­ffectiviteit van het kauwen neemt gedurende de eerste twee jaar toe (Gisel, 1988; Le Reverend et al., 2014; Schwartz, Niman, & Gisel, 1984). De e­ffectiviteit van het kauwen van alle soorten vast voedsel ontwikkelt zich nog tot de leeftijd van 8 jaar (Gisel, 1988). Het kauwen kan vanuit verschillende perspectieven in kaart gebracht worden. Zo kan er gekeken worden naar kwaliteit, uithoudingsvermogen, e­fficiëntie en kracht. Voor het observeren van het kauwen door kinderen met cerebrale parese is de Kauw Observatie en Evaluatie (KOE) beschikbaar. Dit is een diagnostisch instrument

Literatuurlijst

  1. Baeyer, C. L. van. (2006). Children’s self-reports of pain intensity: Scale selection, limitations and interpretation. Pain Research & Management, 11(3), 157-162.
  2. Buzinelli, R. V., & Berzin, F. (2001). Electromyographic analysis of fatigue in temporalis and masseter muscles during continuous chewing. Journal of Oral Rehabilitation, 28(12), 1165-1167.
  3. Engel-Hoek, L. van den et al. (2017). The 6-min mastication test: a unique test to assess endurance of continuous chewing, normal values, reliability, reproducibility and usability in patients with mitochondrial disease. Journal of Oral Rehabilitation, 44(3), 155-162
  4. Gisel, E. G. (1988). Chewing cycles in 2- to 8-year-old normal children: a developmental profi le. American Journal of Occupational Therapy, 42(1), 40-46.
  5. Goemans, N. et al. (2013). Six-minute walk test: reference values and prediction equation in healthy boys aged 5 to 12 years. PLoS One, 8(12), e84120.
  6. Huckabee, M. L. (2014). TOMASS: Test of Mastication and Swallowing of Solids, . Paper presented at the European Society for Swallowing Disorders, Brussel.
  7. Veld, W.in ‘t (2016). Two mastication tests used in children with Down Syndrome: a feasibility study. (Master Logopediewetenschap), Universiteit Utrecht.
  8. Le Reverend, B. J., Edelson, L. R., & Loret, C. (2014). Anatomical, functional, physiological and behavioural aspects of the development of mastication in early childhood. The British Journal of Nutrition, 111(3), 403-414.
  9. Remijn, L. (2009). De kauwfunctie bij kinderen. Logopedie en Foniatrie, 9, 270-274.
  10. Schwartz, J. L., Niman, C. W., & Gisel, E. G. (1984). Chewing cycles in 4- and 5-year-old normal children: an index of eating effi cacy. American Journal of Occupational Therapy, 38(3), 171-175.