384 Weergaven
8 Downloads
Log in
Op 28 september jl. organiseerde Pearson de jaarlijkse dag van de intelligentie. Op een bijzondere locatie, de Woonindustrie in Nieuwegein, gaven internationale sprekers het publiek de nieuwste inzichten over intelligentie, het meten van intelligentie en de (on)mogelijkheden bij dit onderwerp. Het publiek, bestaande uit onder andere orthopedagogen, psychologen maar ook logopedisten konden naast de keynote lezingen ook kiezen uit een aantal deelsessies. Een aantal lezingen had een directe link met taal(ontwikkeling) en deze lezingen worden daarom in dit verslag beschreven.

Intelligentie en taalproblemen

De titel van de lezing van Dr. Barry de Groot (Rijksuniversiteit Groningen) sprak blijkbaar veel deelnemers aan, er was geen enkele lege stoel in de zaal. Onder de logopedisten in de zaal bleken de verwachtingen helaas te hoog toen de spreker vertelde dat hij vooral de relatie tussen intelligentie en succesvol technisch en begrijpend lezen zou toelichten en dus niet diep zou ingaan op de relatie tussen intelligentie en taal. Desondanks was de lezing een fijne uiteenzetting over intelligentie als basis voor het leren.

Allereerst liet spreker zijn publiek nadenken over de vraag: ‘Wat is intelligentie eigenlijk’? Dit deed hij door een filmfragment te laten zien van een schilderende olifant die, tot verbazing van de aanwezigen, duidelijk een olifant schilderde. Dit is duidelijk een trucje dat de olifant aangeleerd is, maar is het feit dat de olifant dit trucje geleerd heeft een teken van intelligentie? Kun je elk dier dit trucje leren of heeft het