Kernwoorden:


519 Weergaven
2 Downloads
Log in
Op 26 september vond het jaarlijks congres Hoogbegaafdheid plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Het publiek bestond vooral uit leerkrachten, specialisten op het gebied van hoogbegaafdheid, psychologen, orthopedagogen en een paar logopedisten. Er werden enkele plenaire lezingen verzorgd en het publiek kon vervolgens kiezen uit meerdere deelsessies. Bij het openen van de dag vroeg de dagvoorzitter of er ook mensen in het publiek zaten die al weten dat zij zelf hoogbegaafd zijn. Laat nou bijna iedereen zijn hand opsteken…!

Hoogbegaafdheid als zijnswijze

De eerste plenaire lezing werd gegeven door Prof. dr. Tessa Kieboom (Exentra, UHasselt). Het publiek luisterde ademloos naar het sterke verhaal van deze bekende spreker over dit onderwerp. Mevrouw Kieboom begon haar lezing met een korte weergave van de geschiedenis van het omgaan met hoogbegaafdheid en de theorieën die er in het verleden over waren ontworpen. Hierna schetste zij de stand van wetenschappelijk onderzoek op dit moment en presenteerde zij enkele resultaten uit recent onderzoek. Zo is gebleken dat 70 tot 80% van de hoogbegaafde kinderen het best op hun plaats is op een reguliere basisschool, waarbij het zitting nemen in plusklassen of varianten van ander onderwijs alleen als uitzondering zou moeten worden aangeboden. Het is van belang deze kinderen niet automatisch al te isoleren met apart onderwijs en al zeker niet fulltime te plaatsen op een vorm van speciaal onderwijs, gericht op hoogbegaafdheid. Wel is het van belang het kind te faciliteren om zijn potentieel