Log in
Interview met Australische logopedist Gayle Porter die Pragmatic Organisation Dynamic Display (PODD) ontwikkelde. Op 23 en 24 september 2016 was Gayle Porter in Nederland om samen met logopedist/taal-spraakpatholoog Gerna Scholte van Response-Able een introductieworkshop te geven over communicatieboeken volgens de opzet van Pragmatic Organisation Dynamix Display (PODD). Na afloop van deze cursus gingen Gerna Scholte en Aukje-Tjitske Dieleman, tekstschrijver en moeder van een meisje met Rett-syndroom, in gesprek met Porter over haar drijfveren en het product dat zij ontwikkelde.

Gayle Porter heeft­ ruim dertig jaar werkervaring als logopedist voor mensen met complexe communicatieproblematiek. Ze is momenteel werkzaam in het Cerebral Palsy Education Centre (CPEC) in Melbourne, Australië. Daar worden zowel kinderen met Cerebrale Parese (CP) en soortgelijke aandoeningen als hun familie behandeld en begeleid. Als ZZP’er helpt Porter ook bij de communicatie met en door kinderen en jongeren met een andere diagnose dan CP. Ze publiceert geregeld over Ondersteunde Communicatie (OC) 1 en wordt wereldwijd veelvuldig gevraagd voor lezingen en cursussen over PODD, Pragmatic Organisation Dynamic Display, het communicatiesysteem dat zij door de jaren heeftn ontwikkelde aan de hand van wetenschappelijke inzichten en publicaties van onder anderen Janice Light, David McNaughton, David Beukelman en Pat Mirenda (Beukelman en Mirenda, 2005; Light en McNaughton, 2014).

Volgens Porter is PODD het enige OC-systeem of in elk geval één van de weinige OC-systemen dat is ontstaan uit een combinatie van theorie en praktijk. Zij heeft­ geprobeerd alle wetenschappelijke inzichten toe te passen, aangevuld met

Literatuurlijst

 1. Beukelman, D.R, en Mirenda, P. 2005. Augmentative & Alternative Communication Supporting Children and Adults with Complex Communication Needs. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing Company.
 2. Cafiero, J. 1998. Communication Power for individuals with Autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 13 (2), 113121.
 3. Goossens, C., Crain, S. en Elder, P. 1992. Engineering the Preschool Environment for Interactive, Symbolic Communication 18 months to 5 years. Birmingham, AL: Southeast Augmentative Communication Conference Publications, Clinician Series.
 4. Light, J. en McNaughton, D. 2014. Communicative Competence for Individuals who require Augmentative and Alternative Communication: A New Defi nition for a New Era of Communication? Augmentative And Alternative Communication, 30 (1), 118.
 5. Porter, G. en Kirkland, J. 1995. Integrating Augmentative and Alternative Communication into Group Programs: Utilising the Principles of Conductive Education. Melbourne, Spastic Society of Victoria.
 6. Porter, G. 1997. Integrating AAC into programs applying the principles of conductive education. Conductive Education News, 12 (3), 28.
 7. Porter, G., Kirkland, J. en Dunne, L. 1998. Multilevel communication books. Proceedings ISAAC conference, Dublin.
 8. Porter, G. 2000. Ideas for the design of lowtech dynamic displays: user friendly, multilevel communication books, in: Department of Education 2001. Students with physical impairment: Augmentative and alternative communication. Brisbane.
 9. Romski, M.A. en Sevcik, R.A. 2005. Augmentative communication and early intervention: myths and realities. Infants and Young Children 18 (3), 174.
 10. Stichting ter bevordering van de cognitieve ontwikkeling (StiBCO), www.stibco.nl.
 11. Von Tetzchner, S. en Grove, N. 2003. Augmentative and alternative communication: Developmental issues. London: Whurr Publishers Ltd.
 12. Vygotski, L.S. 1962. Thoughts and Language. Massachusetts: M.I.T. Press.
 13. Vygotski, L.S. 1978. Mind in Society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.