Stop met onbegrijpelijke vragenlijsten!

8 november 2022

Globus faryngeus

23 september 2022

Kan de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) afasievriendelijk afgenomen worden?

12 juli 2022

Afasiebehandeling, bedrijfseconomisch bekeken

6 mei 2022

Chin Tuck Against Resistance

25 februari 2022

Nederlandse normering van de 36-item versie van de Token Test

17 december 2021

Wanneer verloopt de verwerving van Nederlands als tweede taal te traag?

29 oktober 2021

Diagnostiek van TOS

10 september 2021

Resonanstherapie bij transvrouwen

11 juni 2021

Voorzetselgebruik van kinderen met TOS

2 april 2021

Logopedische stoornissen bij covid-19

5 februari 2021

Normen van de Peabody Picture Vocabulary Test-III-NL

18 december 2020