Log in
Marjolein Coppens is logopedist, docent Nederlands en NT2 en logopediewetenschapper. In 2013 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen met een onderzoek naar mogelijkheden voor verbeteren van spraak, taal en gehoor bij mensen met verstandelijke beperkingen. Naast jarenlange werkervaring als logopedist in verschillende soorten speciaal onderwijs en verpleeghuizen, heeft Marjolein ook veel ervaring als hbo, post-hbo en universitair docent. Zij heeft er veel plezier in om logopedie overal positief onder de aandacht te brengen en om kennisgebieden als ethiek, onderwijskunde en psychologie te verbinden met logopedie. Momenteel heeft zij een eigen bedrijf in kennistransfer: zij ontwikkelt onderwijs en opleidingen, schrijft teksten en geeft lessen en cursussen door het hele land.
Marjolein Coppens

In 2009 verscheen op de wetenschapspagina van de Telegraaf een interview met de titel ‘wetenschap als fundament onder de logopedie’. Hele discussies heb ik daarna gevoerd met logopedisten over dit onderwerp. Regelmatig stelde een vakgenoot dat een zelfverzonnen methode bij haar Parkinsonpatiënten echt tot het beste resultaat leidde zodat PLVT niet eens meer werd overwogen. Of een collega stelde dat haar jarenlange werkervaring tot een zo hoge mate van deskundigheid had geleid dat ze geen nieuwe scholingen meer volgde. In 2015 volgde een opnieuw een sterk pleidooi – ditmaal vanuit Ellen Gerrits over het verstevigen van het fundament onder de logopedie. En toch blijft er een communicatiestoornis wanneer we het met elkaar hebben over wetenschap en logopedie. Nee, er komt geen belerend vingertje nu. Maar denk eens even mee over het volgende…

Wetenschappers vonden materiaal uit dat wordt geaccepteerd door het menselijk lichaam. Daarna volgde pas de toepassing ervan als prothese. Zonder fundamenteel onderzoek is er geen toegepast onderzoek. Fundamenteel onderzoek