Log in
Coen Winkelman is ruim 45 jaar logopedist, gespecialiseerd in stem- en vloeiendheidsstoornissen. Hij is medeauteur van voor hem representatieve titels ‘Expressiever en gemakkelijker spreken’, ‘Stotteren’ en ‘Broddelen’. Zijn enthousiasme voor met name de didactische en psychologische aspecten van het vak droeg hij 35 jaar uit als docent waarvan de laatste 14 jaar op de Hogeschool Rotterdam waar hij dit jaar afscheid neemt.
Coen Winkelman

Als ik een wetenschapper hoor zeggen ‘meten is weten’ vind ik het altijd weer leuk om wat ironisch te reageren met ‘maar weten is meer dan meten’. Veel meetliefhebbers reageren dan wat lacherig maar vaak volgt een goed filosofisch gesprek of komt de anekdote bovendrijven van de statisticus van 1.80 meter lang. Hij waadde door een rivier van gemiddeld 1.50 meter diep. Hij verdronk… Als we door meten weten dat een methode werkt zegt dat nog weinig of het voor de individuele cliënt werkt. Evidence drijft op meten maar steeds meer wordt duidelijk dat de expert meer kan met weten. De enige evidentie is de cliënt: het is evident als het werkt!

De laatste tijd ben ik geboeid door het fenomeen perverse prikkels: prikkels die ongewenst gedrag uitlokken als resultaat van een regel die juist gewenst gedrag als doel had. Een kind dat iets opbiecht en voor dat feit gestraft wordt zal niet gauw zijn volgende misstapje opbiechten. Blindvaren op