Een zorginstelling moet een WTZi-toelating aanvragen als de organisatie zorg wil leveren die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

 

WTZi toelating

Zorginstellingen hebben een toelating nodig. Dit staat in de Wet toelating zorginstellingen (WTZi). Met een WTZi-toelating mogen zij zorg aanbieden die wordt vergoed via de zorgverzekering of Wlz.

Direct toegelaten instellingen

De WTZI bepaalt dat bepaalde typen zorginstellingen automatisch een toelating hebben. Zij hoeven dus geen toelating aan te vragen. Als toegelaten aangemerkt zijn instellingen voor:

  • huisartsenzorg,
  • verloskundige zorg,
  • kraamzorg,
  • mondzorg,
  • paramedische zorg,
  • het verstrekken van hulpmiddelen,
  • het verlenen van farmaceutische zorg,
  • ziekenvervoer,
  • erfelijkheidadvisering,
  • behandeling van gedragswetenschappelijke aard in verband met een psychiatrische

            aandoening.

Deze instellingen moeten voldoen aan bepaalde eisen uit de WTZi.

Een van rechtswege toegelaten instelling met ten minste 50 werknemers dient te voldoen aan de transparantie-eisen ten aanzien van de bestuursstructuur √©n de bedrijfsvoering.

Een van rechtswege toegelaten instelling met minder dan 50 werknemers dient enkel te voldoen aan de transparantie-eisen inzake de bedrijfsvoering.