eHealth in logopedie

De NVLF heeft voor 2027 de ambitie uitgesproken om de logopedische zorg meer hybride in te richten, waarbij we de optimale combinatie nastreven van zorg op afstand en/of op locatie. Er zijn diverse redenen die ons motiveren.

Waarom deze ambitie?

Landelijk is er meer aandacht voor de positie van de patiënt en het gezamenlijk nemen van beslissingen over de beste vorm van logopedische zorg, rekening houdend met de wensen en digitale mogelijkheden van de patiënt. Deze ontwikkeling wordt gesteund door initiatieven van de overheid om de zorg op de juiste plek te bieden.

De NVLF verwacht dat de logopedische zorg over enkele jaren grotendeels hybride zal zijn, waarbij zorg op locatie en op afstand optimaal gecombineerd worden om de kwaliteit hoog te houden. Hybride zorg betekent niet dat face-to-face behandelingen volledig worden vervangen door online behandelingen. We verwachten dat innovatieve ontwikkelingen, zoals oefen-apps, de inzet van robots en Virtual Reality (VR), een deel van de logopedie in een andere vorm zullen aanbieden.

Welke uitdagingen brengt dit met zich mee?

Bij het nastreven van deze ambitie komen verschillende uitdagingen om de hoek kijken. Allereerst is het van cruciaal belang om de kwaliteit van logopedische zorg op een hoog niveau te handhaven. Dit vereist voortdurende verbetering en het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.

Daarnaast groeit de vraag naar gedeelde besluitvorming, ook wel bekend als ‘Samen Beslissen’, waarbij cliënten actief betrokken worden bij het maken van keuzes over hun behandeling. Dit vereist zorgvuldige communicatie en samenwerking tussen logopedisten en cliënten.

Om aan de uiteenlopende behoeften van cliënten te voldoen, is het belangrijk dat we in staat zijn om zowel op locatie als op afstand hulp en begeleiding te bieden. Dit vereist flexibiliteit en een goed georganiseerd zorgsysteem. Het gebruik van eHealth in de logopedie omvat niet alleen digitale toepassingen voor afstandszorg, maar ook het gebruik van elektronische patiëntendossiers, gegevensuitwisseling en digitale hulpmiddelen.

Daarnaast vormen de toenemende complexiteit en hoeveelheid logopedische hulpvragen een belangrijke uitdaging. Om hiermee om te gaan, is voldoende capaciteit en expertise in de logopedische sector nodig. Het is essentieel om meer samenwerking in de regio te bevorderen, zodat zorg kan worden geboden die aansluit bij de behoeften van cliënten. Door samen te werken met andere zorgverleners en instanties kunnen we efficiëntere en geïntegreerde zorgpaden creëren.

Tot slot streven we naar een realistischer en hoger tarief voor logopedische behandelingen. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en voldoende middelen te hebben voor investeringen in nieuwe ontwikkelingen.

Hoe gaan we deze ambitie bereiken?

De werkgroep eHealth van de NVLF heeft de volgende transitieopgave geformuleerd;

In 2024 is iedere logopedist in staat samen met de cliënt te beslissen over de best passende evidence based hybride behandeling die op elke gewenste en mogelijke plek aangeboden wordt.  

In 2027 beslist iedere cliënt samen met de logopedist over de best passende evidence based hybride behandeling die op elke gewenste en mogelijke plek aangeboden wordt.  

Hoe pakken we dit aan? Neem een kijkje op de NVLF-roadmap hybride zorg.

Maak kennis met de leden van de werkgroep eHealth: 
Lilian Braam, Logopediepraktijk Samenspraak 
Yvonne Brookman, bureau NVLF 
Sanne Diepeveen, HBO-opleiding logopedie HAN 
Marjolijn van Gelder, HBO-opleiding logopedie Fontys 
Cindy Koolhaas , voorzitter 
Jan Pons, Kenniscentrum Businessinnovatie Hogeschool Rotterdam  
Helene Rompen, NVLF bestuur  

Algemeen

Definities hybride zorg

Werkgroep eHealth

Kennis delen

AVG en eHealth

Tijdschrift NVLF | 03-2022 | “eHEALTH is gemakkelijker en handiger dan je denkt”

Projecten

Doe Mee | Een project van Hogeschool Zuyd
Doe Mee Factsheet
Doe Mee Nieuwsbrief (03-2022)
Doe Mee Nieuwsbrief (06-2023)