Uitwerking kostenonderzoek
De NVLF vindt de uitwerking van het kostenonderzoek van veel belang en heeft daartoe een
externe projectleider aangesteld. De projectleider zal op verschillende onderdelen de leden
gaan informeren, aanjagen en stimuleren.
De werkagenda is opgedeeld in 6 deelgebieden en is met name gebaseerd op onze actsheet.

Lees hier de volledige werkagenda