35252634 - social network and teamwork concept for web and infographic. flat design style modern vector illustration for web

Algemene informatie

De Community Logopedie is een afgeschermde online omgeving van, voor en door logopedisten. Het doel van de community is betrekken, verbinden en samenwerken. Logopedisten kunnen hier kennis delen, discussiëren en contacten opbouwen. Degenen die deel willen uitmaken van de community moeten lid zijn van de NVLF. Door middel van de community kan de NVLF nog beter in contact komen met de leden en vooral dit contact verdiepen..

De community is ingedeeld in groepen. Groepen bestaan uit kwaliteitskringen, maar ook raden, commissies, het NVLF-bestuur en het -bureau worden (of zijn al) onderdeel van de community. De groepen zijn gesloten, van tevoren is bepaald wie tot de groep behoort. Voor elke groep wordt een community manager aangesteld, iemand die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de groep. De community manager onderhoudt de community, activeert de groep en monitort de ingezonden berichten, informatie en documenten.

Alle individuele leden van de community kunnen ook onderling contact leggen én in open groepen met geïnteresseerden zelf ingebrachte vragen en stellingen bespreken.

Alleen NVLF-leden die zich hebben aangemeld voor de community hebben momenteel toegang
Degene die deel willen uitmaken van de community moeten lid zijn van de NVLF en onderdeel zijn van een kwaliteitskring of werkgroep. We zijn nog druk in ontwikkeling en de community zit nog volop in de groeifase. Individuele leden kunnen in deze fase nog geen toegang krijgen tot de community.
Lees het protocol van de community hier.

Hoe kan ik me aanmelden voor de community?
Je kunt je aanmelden door een mailtje met de naam van jouw kring/ werkgroep en de naam van de kringbegeleider/community manager te sturen naar: communicatie@nvlf.nl. De NVLF maakt dan de groep aan met de leden die behoren tot de kring. Daarvan wordt de kringbegeleider op de hoogte gesteld, die de rest van de groep informeert.

Hoe kom ik in de community? 
Volg onderstaande stappen om op de community te komen en om jouw groep(en) in te zien:
– Log in via ledenplein (als je nog niet automatisch bent ingelogd) dan verschijnt ´community´ in de balk bovenin.
– Klik op het pijltje onder community en dan op groepen. Hier staat dan jouw groep tussen.
– Voor instructies kun je ook op hetzelfde pijltje klikken en uitleg vinden over de tijdlijn, jouw profiel en over de overzichten.

Momenteel zijn er resp. 425 groepen en 5271 deelnemers actief.

Kom jij erbij?

Handleiding Community
Om aan de slag te gaan, is deze handleiding fijn om door te nemen.
Of bekijk deze instructievideo om alles uit de community te halen wat erin zit!

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om zelf een mappenstructuur aan te maken om de documenten overzichtelijk te ordenen (vergelijkbaar met one drive/ google drive)?
Bestanden kunnen worden samengebracht in de groep, dat gaat automatisch als ze gedeeld worden. De onderverdeling is momenteel nog in video, audio en losse bestanden. Deze kunnen nog niet onderverdeeld worden in mappen, maar we zijn wel bezig met de developer om te kijken of dit wel kan op korte termijn.

Zijn de formats van de verbetermethodieken, notulen, etc. geïntegreerd in het platform?
Nee, deze staan vooralsnog nog op de website, maar kunnen uiteraard wel als bestand gedeeld worden binnen de gesloten groep van jullie kring.

Op welke manier krijgt de kennisuitwisseling met andere kringen vorm?
Zoals dat eigenlijk ook gaat op een Facebookpagina, is het mogelijk om contact te leggen met andere community leden. En kun je berichten plaatsen op de timeline die voor meerdere community leden zichtbaar kunnen zijn.

Wat is het verschil tussen een dropbox en deze Community?
Een dropbox is een online database, een online community is veel interactiever. Naast uitwisselen van bestanden kan men ook kennis delen, discussiëren en contacten opbouwen.

Wat zijn de voordelen van de Community?
Door middel van de community kunnen we de leden betrekken bij de vereniging, onderling met elkaar verbinden en samenwerken. De leden van de NVLF kunnen hier kennis delen, discussiëren en contacten opbouwen. Door middel van de community kan de NVLF nog beter in contact komen met de leden en vooral dit contact verdiepen.

Blijven alle documenten dan in een soort ‘cloud’? Kunnen we hier dan via de website van de NVLF bij?
De documenten zijn zichtbaar in jullie groep-gedeelte. Je komt op de community via de website.

Is deze Community altijd goed bereikbaar, en hoeven we dan geen back-up te maken?
De Community is altijd goed bereikbaar, je hoeft je alleen maar in te loggen via het ledenplein. Back-ups zijn nagenoeg niet nodig, alles blijft in jullie groep staan onder ‘Bestanden’.

Zijn hier verplichtingen of voorwaarden aan verbonden?
De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) wil met deze logopedisten faciliteren, zodat zij informatie met elkaar kunnen delen. De NVLF wil de gebruikers van deze webpagina erop wijzen dat content auteursrechtelijk beschermd kan zijn en dat men vóór plaatsing dient na te gaan of dit het geval is. Als op content auteursrecht berust, kan toestemming van de rechthebbende vereist zijn om het op deze webpagina te mogen plaatsen. Bij voorkeur wordt de toestemming schriftelijk vastgelegd en verzoeken, zo mogelijk, de bron van de content te vermelden in de omschrijving. Zonder toestemming van de rechthebbende content plaatsen, kan ertoe leiden dat een schadevergoeding aan de rechthebbende verschuldigd is.

De NVLF verzorgt alleen de hosting, de documenten op deze webpagina worden inhoudelijk niet gecontroleerd of beoordeeld. De NVLF aanvaardt dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de geplaatste content

Zijn er kosten aan verbonden?
Deelname aan de community is geheel gratis.

Hoeveel opslagcapaciteit zouden we dan kunnen gebruiken? En hoe groot mogen bestanden afzonderlijk maximaal zijn?
De opslagcapaciteit is groot genoeg voor het delen van middelgrote werkbestanden.

Welke functionaliteiten heeft de Community?

  • Profiel aanmaken
  • Met andere logopedisten chatten
  • Berichten sturen naar vakgenoten en/of kring
  • Media en documenten delen
  • Openbaar een gesprek of vraag in de timeline starten
  • Netwerken c.q. (nieuwe) contacten leggen