Log in
Wat een mooi vak. Wat een passie. En ook: wat een uitdagingen. Dat zijn in enkele woorden samengevat mijn eerste indrukken van de eerste maanden als voorzitter van de NVLF.
Michel Dutrée

Laat ik beginnen met het vak. Dat kent veel meer schakeringen dan veel mensen weten. Ook ik, zeg ik eerlijk, ben afgelopen maanden elke keer weer verrast door wat deze beroepsgroep kan betekenen voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Dat is veel meer dan ik tevoren wist, terwijl ik als burger toch een bovenmatige belangstelling voor de gezondheidszorg heb. Het is werkelijk fantastisch wat je als deskundige kunt betekenen voor jonge kinderen en hun ouders, maar ook juist voor oude mensen (en daarmee voor hun kinderen). Dat laatste is veel minder bekend. Dat is jammer. De logopedist bestrijkt wat populatie betreft de breedte van de gezondheidszorg. De NVLF zet zich ervoor in dat op talloze manieren onder de aandacht te brengen. Ik wil daar, samen met de andere bestuursleden, de vele actieve leden in het land en ons bureau in Woerden graag een steentje aan bijdragen. Want het oude gezegde ‘onbekend maakt onbemind’ is nog altijd