Ik heb de contributie toch al aan de NVLF betaald? Nu moet ik twee keer betalen.
Het verrekenen van de contributie via het salaris is een fiscale regeling. Je betaalt niet aan de werkgever, er wordt dus ook niet dubbel betaald.

In mijn CAO zijn geen afspraken gemaakt en mijn werkgever zegt hier geen budget voor te hebben.
Het verrekenen van de contributie van de NVLF levert ook de werkgever een besparing op. De regeling is een fiscale regeling. Omdat het bruto salaris wordt verlaagd betaalt de werkgever ook minder loonbelasting, sociale premies en pensioenpremie. De regeling is dus gunstig voor beide partijen. De verrekening van de contributie wordt bekostigd uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. In de eerste lijn is de hoogte van de vrije ruimte vaak ontoereikend om de contributie van de NVLF te kunnen verrekenen.

Heb ik nog een apart declaratieformulier nodig?
Er is vaak een aanvraagformulier per instelling of cao beschikbaar.

Mijn werkgever betaalt al een deel van de contributie van de NVLF. Kan de rest ook worden verrekend?
Alle zelf betaalde contributie kan worden verrekend met het bruto salaris of de eindejaarsuitkering. De kans bestaat wel dat de werkgever de oorspronkelijke regeling afschaft, omdat dit ten laste gaat van het eigen budget. De fiscale maatregel kost de werkgever niets.

Hoe werkt de regeling voor het verrekenen van de contributie van de NVLF?
Het volledige bedrag van de contributie van de NVLF wordt aan het einde van het kalenderjaar van uw bruto salaris of eindejaarsuitkering afgetrokken. Het bedrag waarover loonbelasting en sociale premies wordt betaald wordt hiermee lager. Dit levert u de besparing op. Na aftrek van alle posten wordt het volledige bedrag van de contributie bij het netto salaris opgeteld.De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedraagt 1,2% van het fiscale loon. In de eerste lijn is de vrije ruimte vaak ontoereikend om de contributie van de NVLF in zijn geheel met het loon te verrekenen.