Waar vind ik informatie over de ICIDH- en ICF-coderingen?
Een overzicht met alle ICIDH-codes en een meer uitgebreide handleiding kunt u downloaden van de NVLF-site. Daarnaast vindt u de beschikbare informatie over de ICF codering en hoe u hiervan in het bezit kunt komen.

Wordt het LSI-instrument nog uitgegeven door de NVLF?
Nee, het LSI wordt niet meer uitgegeven door de NVLF. De normen zijn inmiddels dusdanig verouderd dat het niet meer voldoet.

Zijn de testen die ik gebruik nog up to date?
Bij de NVLF komen vanuit het werkveld vragen binnen in hoeverre het nog verantwoord is om bepaalde testen, zoals Reynell en Schlichting, te gebruiken. Dit kan gecheckt worden via www.taalexpert.nl. Onder het kopje ‘logopedie’ kunt u doorklikken naar alle screenings- en diagnostische tests met o.a. de COTAN beoordeling. Van belang is om vooral te kijken naar het jaartal van de COTAN normering. Tests die 12 – 15 jaar geleden zijn genormeerd worden als verouderd  beschouwd en tests die al langer dan 15 jaar geleden zijn genormeerd kunnen niet meer worden ingezet.

Waar bestel ik het Stuttering Severity Instrument?
De Nederlandse importeur van dit product is gestopt met het leveren van dit product vanwege kostenoverwegingen. De NVLF heeft contact gehad met hen en gevraagd of zij deze beslissing willen heroverwegen. Helaas hebben zij besloten om dit niet te doen. Het product zal dus toch vanuit het buitenland besteld moeten worden. Om de kosten wat te verminderen kunt u overwegen om deze test samen met collega’s in te kopen.