Wat is het standpunt van de NVLF over Tiny Eye?
Op het bureau van de NVLF komen veel vragen binnen van logopedisten over het standpunt van de NVLF over het product TinyEye. Telelogopedie is als een prestatie opgenomen in de beleidsregel logopedie. In deze beleidsregel staan alle prestaties die een logopedist in rekening mag brengen beschreven. Indien er voorwaarden verbonden zijn aan de prestatie dan staan deze ook beschreven in deze beleidsregel. Het staat iedereen vrij om een logopedie-product te ontwikkelen binnen de kaders van de NZa-beleidsregel logopedie en deze aan te bieden aan de zorgverzekeraars. TinyEye is geen NVLF-product.

Wat is het verschil tussen telelogopedie en TinyEYE
TinyEYE   is van oorsprong een Canadese methode om online logopedie of telelogopedie te geven, het is ontworpen voor en door  logopedisten. De  TinyEYE  software maakt het mogelijk om interactief logopedie te geven aan patiënten online op afstand en ook in de praktijk. Met de TinyEYE   software heeft de logopedist als het ware een virtuele logopediepraktijk om logopedie te geven buiten de praktijk, denk bijvoorbeeld aan op scholen of thuis bij de patiënt. TinyEYE   bestaat uit een face-to-face contact met de logopedist ondersteund met online test- en behandelmateriaal, talloze spraak-en taalgames en een eigen declaratie en administratief systeem. Wanneer een logopedist  TinyEYE wil gebruiken, moet men een geaccrediteerde training volgen bij  TinyEYE Europe Na het volgen van de online training ontvangt men een certificaat. De training is kosteloos. TinyEYE  en de prestatie Telelogopedie staan los van elkaar.  TinyEYE   maakt natuurlijk wel gebruik van alom aanwezige internet breedbandverbindingen. Alle zorgverzekeraars vergoeden telelogopedie.

Wat is telelogopedie?
Telelogopedie is het geven van logopedische zorg aan de patiënt via een beeldverbinding.

Hoe kan ik telelogopedie vorm geven?
Via de breedbandverbinding kan een logopediebehandeling worden gegeven. Een behandeling via webcam of aanverwante technologische middelen kan dienen ter vervanging van een reguliere behandeling. Het face-to-face contact tijdens behandeling is geen noodzakelijke voorwaarde voor een verantwoord gegeven behandeling. Videofonische behandelingen kunnen een uitstekende vervanging zijn voor een reguliere behandeling. De behandeling staat gelijk aan een reguliere behandeling in de praktijk. De behandeling wijkt qua tijdsinvestering niet af van een face-to-face behandeling.

In welke situatie kan ik telelogopedie gebruiken?
Telelogopedie is zeer zinvol in die gevallen waarin de behandeling in de praktijk van de logopedist om fysieke of organisatorische redenen niet haalbaar is voor de patiënt. Telelogopedie biedt ruimte om de zorg nog beter te continueren in die situaties waarin de patiënt tijdelijk of structureel fysiek niet in staat is om naar de praktijk te komen. Telelogopedie past naadloos in het Zorg 2.0 concept waarin de patiënt centraal staat en therapeuten, al dan niet in keten, rond de patiënt hun zorg geven en overleggen over de bereikte resultaten en behandeldoelen.

Welke patiënten kan ik via telelogopedie behandelen?
Elke patiënt en elke stoornis kunnen in aanmerking komen voor een behandeling via telelogopedie. Het is aan de logopedist en de patiënt om te bepalen of er op deze wijze wordt behandeld. Op voorhand zijn er geen stoornissen die niet in aanmerking komen voor een behandeling via breedband. In overleg met de patiënt wordt er gekeken naar de wenselijkheid en mogelijkheden voor de telelogopedie. Zowel de patiënt als de logopedist moeten voldoende ervaring hebben om met de breedbeeldverbinding te werken. Ook moeten beiden gemotiveerd zijn om op deze wijze behandeld te worden.

Wat zijn de ervaringen met telelogopedie?
Telelogopedie via breedbandverbinding met beeldcontact heeft haar meerwaarde al bewezen in landen als Canada, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden, India en Australië. In deze landen wordt al jaren telelogopedie gegeven door logopedisten.

Mag ik ook alleen telelogopedie inzetten zonder face-to-face behandelingen?
De telelogopedie is niet bedoeld ter vervanging van de praktijkruimte. Naast de telelogopedie zal de patiënt ook behandeld worden in de praktijkruimte. In de beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is dit als een verplichting opgenomen.

Hoe ga je om met film- en/of geluidsopname van de behandeling?
Het is in sommige gevallen mogelijk om de behandeling op te nemen. Maak met patiënten afspraken over het gebruik van film- en/of geluidsopname door de logopedist en de patiënt. Dit doet u bijvoorbeeld door deze afspraken op te nemen in de behandelovereenkomst of op uw website te vermelden.

Werkt telelogopedie kostenbesparend?
Het is te verwachten dat met de invoering van de telelogopedische zitting een kostenverlagende impuls wordt gegeven. Een aantal patiënten waarvoor nu de behandeling aan huis moet worden gegeven en waarvoor een ‘aan huis toeslag’ geldt, komt te vervallen. Gelet op het feit dat de kosten voor een zitting aan huis van de patiënt hiermee komen te vervallen is afname van de kosten van een ‘aan huis behandeling’ te verwachten.