Valt beginnende communicatie onder preverbale logopedie?
Onder preverbale logopedie wordt verstaan begeleiding van patiënten met een ontwikkelingsleeftijd tot twee jaar met eet- en drinkproblemen (bijvoorbeeld leren zuigen en slikken, bijvoorbeeld begeleiding sondevoeding) met instructie aan ouder(s)/ verzorger(s). De prestatie is niet aangevraagd voor een hulpvraag op gebied van taal en communicatie. De discussie of beginnende communicatie wel of niet onder de uursbehandeling preverbale logopedie valt, heeft een paar jaar geleden gespeeld. Destijds zijn we tot de conclusie gekomen dat een relatie tussen eet- en drinkproblematiek en beginnende communicatie uit de literatuur niet vast te stellen is. Daarom is besloten om de beginnende communicatie niet onder de prestatie preverbale logopedie te laten vallen.

Wat zijn de kosten voor registratie cq. herregistratie in NVLF-registers voor niet NVLF-leden
Niet-leden betalen 50% van de contributie van het huidige jaar.

Hoe worden de nieuwe bewijzen van registratie registers geregistreerd?
De nieuwe bewijzen van registratie voor worden voorzien van een datum van afgifte en geldigheidsperiode, welke door de zorgverzekeraars ter controle opvraagbaar zijn bij de NVLF.

Ik ben lid van de NVST, hoe registreer ik mij?
Junior- en seniorleden van de NVST ontvangen van de NVLF een bewijs van registratie, dat nodig is om de behandelingen te kunnen declareren. NVST-leden die tevens lid zijn van de NVLF krijgen het registratieformulier automatisch toegezonden.

Hoe ontvang ik een certificaat voor de NVLF-registers
Om een bewijs van registratie te ontvangen moet u voldoen aan de criteria die hier voor zijn opgesteld. U moet door de NVLF worden geregistreerd, anders mag u de prestatie niet declareren. De benodigde documenten vindt u op onze website.