Kan er ook op een ander moment dan 1 april het jaarplan worden ingediend?
Speciaal voor onderwijskringen geldt dat als zij accreditatie aanvragen, zij hun jaarplan over een schooljaar kunnen aanleveren. Dit moet vóór 1 december van het lopende jaar.

Moeten we als kring een jaarplan maken?
De NVLF adviseert om de processen binnen de kwaliteitskring te stroomlijnen. Hierdoor verlopen kringbijeenkomsten efficiënter en effectiever.  Als voor de activiteit intercollegiaal overleg accreditatie wordt aangevraagd is het maken van een jaarplan een verplichting. Als geen accreditatie wordt aangevraagd, is het maken van een jaarplan een vrije keuze.

Wat is de termijn voor het beoordelen van het jaarplan?
De beoordelingstermijn na het indienen van de accreditatie-aanvraag is gemiddeld zes weken mits de aanvraag compleet is ingediend en (indien van toepassing) ook de notulen van het voorgaande jaar compleet zijn ingeleverd en beoordeeld.

Is het toegestaan om gedurende het jaar af te wijken van een reeds in PE Online ingediend jaarplan?
Dat is mogelijk. Beargumenteer wel waarom u afwijkt van een jaarplan. Bijvoorbeeld omdat u wil inspelen op de actualiteit.