Wanneer worden punten voor het intercollegiaal overleg in de kwaliteitskring bijgeschreven?
Als een kwaliteitskring accreditatie heeft aangevraagd en alle documenten voor het betreffende kalenderjaar heeft ingediend en heeft aangeven dat de notulen/verslagen compleet zijn, dan vindt daarna de toekenning van de punten plaats. Dit wordt gedaan door het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Het KP kent binnen gemiddeld vier tot zes weken de punten toe.  Wanneer er voor gekozen is geen accreditatie aan te vragen voor het intercollegiaal overleg in de kwaliteitskring, wordt de activiteit beoordeeld bij herregistratie van de individuele deelnemer.

Wanneer een kring 7 bijeenkomsten van 2 uur per jaar heeft (reservebijeenkomst). Welke bijeenkomst telt dan mee als je een bijeenkomst mist?
Je ontvangt punten voor de bijeenkomsten waarbij je aanwezig bent geweest. Als het meer dan zes bijeenkomsten zijn van 2 uur dan ontvang je voor deelname aan de 7e bijeenkomst geen punten.

Waarom kan ik nog geen presentie invoeren?
Als uw kring een jaarplan heeft ingediend dan vindt eerst beoordeling van het jaarplan plaats. Er staat dan in het account ‘in behandeling’, zolang het jaarplan nog niet is beoordeeld. U kunt de presentie pas invoeren nadat het jaarplan beoordeeld is.

Is een presentielijst nog noodzakelijk?
De kring werkt met een presentielijst of schrijft de namen in de notulen. Beide is niet noodzakelijk. In het systeem waar de centrale bewijslast wordt ingevoerd, geeft de kring per keer aan wie er aanwezig waren en worden de notulen inclusief namen of de presentielijst bijgevoegd.

Waar vind ik de handleidingen over het gebruik van het account?
Er is een aantal korte handleidingen beschikbaar over het gebruik van het account. Deze handleidingen zijn te vinden op www.accreditatie.nu -> Intercollegiaal overleg/KK.

Waar kan ik inloggen op mijn kringaccount?
Je kunt het account inzien via de website www.pe-online.org. Klik vervolgens op ‘Aanbieder’ en daarna op ‘Login als aanbieder’. Wanneer je logingegevens onbekend zijn kun je deze opvragen via de link op de inlogpagina.