Hoeveel punten krijg ik per jaar als kkb’er?
Een kwaliteitskringbegeleider verdient per kalenderjaar vier extra punten voor het zijn van kkb’er. Dit kan gezien worden als beloning voor de extra inzet/tijd etc. Deze punten worden bijgeschreven door de NVLF.

Wat doe ik als kkb-er als maar een deel van de kring intercollegiaal overleg wil doen?
Alle kringleden zijn samen verantwoordelijk voor het functioneren van de kwaliteitskring. Het is belangrijk dat de leden zich committeren aan de afspraken gemaakt binnen de kring. Het kan voorkomen dat een deel van de kring extra activiteiten wil doen, bijvoorbeeld intercollegiaal overleg. Bij intercollegiaal overleg is de groep minimaal 4 personen en max 15 personen van omvang. Je kunt de kring dan opdelen in twee subgroepen, die ieder doen wat hun voorkeur heeft.

Hoe leg ik als kkb’er aan de kringleden uit dat lidmaatschap NVLF verplicht is?
Sinds 1 januari 2014 is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan een NVLF kwaliteitskring zonder lidmaatschap van de NVLF. Het verenigingsbestuur is van mening dat een beroepsvereniging er is voor de leden en daarom uitsluitend werkzaamheden voor haar leden verricht. De NVLF is met de leden van mening dat het uitwisselen van vakkennis, het borgen van kwaliteit en het logopedienetwerk uitermate belangrijk is en stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat zij een vereniging is van en voor leden.  Lidmaatschap van de NVLF = twee geaccrediteerde punten per kalenderjaar toegekend door NVLF.

Wat zijn de eisen voor een kwaliteitskring?
Indien de kring een eigen plan trekt dient minimaal te worden voldaan aan de eisen die de NVLF stelt aan een kwaliteitskring, te weten: Een kring voldoet aan de volgende criteria: Het verbeteren van het logopedisch handelen staat centraal.  Er is een kwaliteitskringbegeleider. De kring staat ingeschreven bij de NVLF.   Let op: als in de kring intercollegiaal overleg plaats vindt, zijn er aanvullende voorwaarden

Mag een collega, die in de toekomst de KKB-cursus gaat volgen, al starten als kringbegeleider?
Ja, dat mag, mits de collega zich heeft aangemeld voor de KKB-cursus en deel gaat nemen aan de eerstvolgende KKB-cursus.

Waar vind ik een overzicht van kwaliteitskringen?
Via Mijn NVLF / Mijn voorkeuren vind je een overzicht van alle kwaliteitskringen per district. De contactgegevens van de kwaliteitskringbegeleider staan er per kring genoemd. Je kan dan contact opnemen om te informeren of je kunt deelnemen aan de kring.

Welke criteria gelden voor aanvragen van accreditatie intercollegiaal overleg buiten de kwaliteitskring?
Met ingang van 2015 is het mogelijk accreditatie aan te vragen voor monodisciplinair intercollegiaal overleg dat niet in de vorm van een kwaliteitskring plaatsvindt. De criteria hiervoor zijn beschreven in de Handleiding Intercollegiaal overleg buiten de kring op de website van de NVLF.

Hoeveel punten krijg je voor het volgen van de training voor kwaliteitskringbegeleider?
Voor het volgen van de cursus Kwaliteitskringbegeleider krijg je in totaal 21 punten. Deze bestaat uit een E-learning en een terugkomdag.