Onze kwaliteitskring heeft 16 deelnemers maar er is altijd wel iemand afwezig waardoor er altijd maximaal 15 deelnemers zijn. Mogen wij accreditatie voor intercollegiaal overleg aanvragen voor 1 groep?
Een kring heeft maximaal 15 deelnemers. Indien er meer deelnemers zijn bij het intercollegiaal overleg dient er voor subgroepen accreditatie te worden aangevraagd.

Wat zijn de kosten voor het aanvragen van accreditatie voor intercollegiaal overleg bij KP?
Aan het aanvragen van accreditatie voor de activiteit intercollegiaal overleg zijn voor NVLF kwaliteitskringen geen kosten verbonden. De NVLF betaalt deze kosten.

Kan na 1 april nog een aanvraag accreditatie voor intercollegiaal overleg worden ingediend?
Alle intercollegiaal overleggroepen kunnen een aanvraag voor geaccrediteerde punten indienen na 1 april, echter vindt dan geen beoordeling vooraf van het jaarplan plaats. De groep ontvangt (mits goede notulen) aan het einde van het jaar de geaccrediteerde punten na definitieve beoordeling. Voordeel hiervan is dat er alsnog aansturing op basis van de notulen is, deze aansturing/feedback kan worden meegenomen in het volgende jaarplan.