Wat gebeurt er per 1 januari 2019 als iemand lid is van meerdere kringen?
Iemand kan lid zijn van meerdere NVLF erkende kringen. Per kalenderjaar worden, per kring waar iemand aangemeld staat, twee geaccrediteerde punten toegekend door de NVLF.

Krijgt iemand de punten voor kringdeelname als hij later in het jaar lid wordt van de kring?
Als iemand gedurende het kalenderjaar lid wordt van de kwaliteitskring, kent de NVLF later in het kalenderjaar de punten toe voor lidmaatschap kring (is twee geaccrediteerde punten per kalenderjaar per kwaliteitskring). Dit geldt ook voor de puntentoekenning voor het lidmaatschap van de NVLF.

Hoe weet ik als kkb’er of alle kringleden zich als kringlid hebben aangemeld bij de NVLF?
In Mijn NVLF is de actuele samenstelling van de kwaliteitskring in te zien. Alle kringleden zijn zelf verantwoordelijk voor het aanmelden van hun kringlidmaatschap bij de NVLF. Kringleden kunnen dit hier regelen via Mijn voorkeuren – Mijn Kwaliteitskringen/werkgroepen.
Lidmaatschap van een kring = twee geaccrediteerde punten per kalenderjaar toegekend door NVLF.

Hoe kan ik in de loop van het jaar een deelnemer toevoegen aan de accreditatie-aanvraag?
In de accreditatie-aanvraag kunt u via vraag/antwoord een bericht sturen hierover met de naam (en lidnummer). Dat is voldoende. U kunt daarna ook de presentie toevoegen voor de overleggen waarbij de persoon aanwezig is.

Hoe beëindig ik mijn deelname aan een kwaliteitskring? Hoe meld ik mij aan bij een kwaliteitskring?Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun aan- en afmelding bij de NVLF. Dit kan via het beveiligde gedeelte achter MijnNVLF. Wanneer je jouw lidmaatschap van de NVLF beëindigt, wordt jouw deelname aan de kwaliteitskring uiterlijk per dezelfde datum beëindigd.